שינוי חקיקה מקל בהליך פלילי – סעיפים 4,5,6 לחוק העונשין

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

סעיפים 4,5 ו-6 לחוק העונשין


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

עורך הדין ליאור חיימוביץ הוא תושב תל אביב, ולשם נוחות הוא יכונה מעתה המשיב. ביום בהיר הוא החנה את רכבו במקום בו אבני שפת המדרכה סומנו בצבע כחול לבן. עם זאת, עו"ד חיימוביץ לא שילם את אגרת החניה בהתאם לאזור מגוריו, ועל כן קיבל דו"ח חניה בסך 100 ₪.

בין לבין ולפני שהמשיב שילם את הקנס השתנה חוק העזר העירוני בתל אביב במובן הזה שתושבי העיר רשאים להחנות בכל מקום בו אבני השפה מסומנות בצבע כחול לבן.

אומנם מדובר בדו"ח של 100 ₪, אך המקרה הגיע עד להכרעתו של בית המשפט העליון במסגרת רע"פ 8273/13 מדינת ישראל (עיריית תל אביב-יפו) נ' ליאור חיימוביץ', עו"ד.

נראה שאת סלע המחלוקת תיאר בציוריות ובדיוק רב בית המשפט העליון בפתח פסק דינו- "דין פרוטה כדין מאה, ואיפכא מסתברא. סלע המחלוקת: 100 ₪, קנס בגין חניה מבלי לשלם אגרת הסדר חניה; מעשה שהיה אסור, ולימים הוּתר".

השתלשלות המקרה

המקרה נסוב סביב שאלה משפטית הנוגעת לתחולה של עבירות פליליות שבוטלו.

סעיף 4 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 קובע כי אם "נעברה עבירה ובוטל בחיקוק האיסור עליה, תתבטל האחריות הפלילית לעשייתה".

מנגד, סעיף 5 לחוק העונשין קובע הוראה משלימה לסעיף 4: "נעברה עבירה ובטרם ניתן פסק-דין חלוט לגביה, חל שינוי בנוגע להגדרתה או לאחריות לה, או בנוגע לעונש שנקבע לה, יחול על העניין החיקוק המקל עם העושה; 'אחריות לה' -  לרבות תחולת סייגים לאחריות הפלילית למעשה".

>>> הפורום לענייני פלילים <<<

סעיף 6 לחוק העונשין מסייג את הוראות שני הסעיפים המתוארים בקבעו שהם "לא יחולו על עבירה לפי חיקוק שנקבע בו או לגביו שיעמוד בתוקפו לתקופה מסוימת, או שנובע מטיבו שהוא נתון לשינויים מזמן לזמן".

לקריאה נוספת: המדריך המלא לעבירות תעבורה

מכאן, המשיב טען שהפרשנות הנכונה לסעיף 4 היא כי יש לזכותו מעבירה משום שהחיקוק לפיו הוא ביצע עבירה בוטל. לחלופין, טען המשיב כי המשמעות של סעיף 5 בנסיבות הללו היא כי יש לזכותו מעבירה משום שזו ההקלה הנדרשת במקרים שחוק שונה. כך שגם מכוח אותו חוק יש לזכותו מעבירה.

העירייה טענה שהחיקוק לא בוטל אלא שונה רק לתושבי תל אביב, ועל כן אין לסעיף 4 תחולה בנסיבות. עוד היא טענה כי יש להרשיע את המשיב בעבירה, ושבנסיבות חל הסייג שקיים בסעיף 6 המוזכר לעיל. קרי: עבירות חניה הן עבירות שמטבען נתונות הן לשינויים. משכך אין בעצם גם תחולה לסעיף, כך לגישת העירייה.

יצוין שעבירות חניה מכוח חוקי עזר עירוניים מוגדרים כעבירות פליליות מסוג חטא, כך שההליך המשפטי מתנהל בהתאם לסדרי הדין הפליליים, לרבות הכלל לפיו יש להוכיח עבירה מעבר לכל ספק סביר.

בית משפט השלום קבע כי יש להרשיע את עו"ד חיימוביץ בעבירה. בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורו של עו"ד חיימוביץ והורה לזכותו. הפעם, עיריית תל אביב היא שערערה לבית המשפט העליון.

הכרעת בית המשפט העליון

הכלל הוא כי פליליות של עבירה תיבחן במועד עשייתה ולא בדיעבד, זו נקודת המוצא בכל תיק פלילי. אך באשר לפרשנותו של סעיף 4 קבע בית המשפט:

"שיתכנו מצבים שאינם עונים על הרציונליים המצדיקים הקלה כה משמעותית למפרע. בשים לב להשלכותיו מרחיקות הלכת של סעיף 4, שאינן כפופות לעקרון סופיות הדיון, הרי שהפעלתו אינה יכולה להיות 'אוטומטית'. אם לא חלה תמורה מספקת בהשקפתו של המחוקק, אם לא בוטל "האיסור" הגלום בעבירה, נשמט הבסיס העיוני והערכי לתחולתו של הסעיף, ואין טעם של ממש התומך בשחרורו של העבריין מאחריות פלילית".

כלומר, קבע בית המשפט שסעיף 4 מבטא סיטואציות בהן החברה כבר אינה רואה בעבירה מסוימת כדבר פלילי, ולכן כאשר בוחנים את הוראותיו על נסיבות של מקרה יש לבחון זאת על פי אותו רציונל חברתי.

עוד נקבע כי הגישה המתוארת לסעיף 4 נכונה גם לסעיף 5 לחוק העונשין, כאשר את הפער בין שני הסעיפים קבע בית המשפט:

"שבעוד שסעיף 4 קובע הסדר גורף ונטול הבחנות, הוראותיו של סעיף 5 מאוזנות ומעודנות' יותר, הכל בשים לב למהות השינויים שבהם נועד לטפל כל אחד מן הסעיפים הללו. על רקע הפערים המשמעותיים בתנאים לתחולתם של השניים, כמו גם בתוצאותיהם, אין זה מן הנמנע כי ניתן להקל בדרישות להפעלתו של סעיף 5 בהשוואה לקודמו". 

לגופו של עניין, לאחר שבית המשפט יישם את אמות המידה אותן הציג, הוא קבע כי יש לבטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי ולהרשיע את עורך דין חיימוביץ.

נקבע שבעת שביצע את העבירה ועד כה, לא בוטל החיקוק שאסר את ביצוע העבירה, אלא שונה ההסדר הנוגע לחניה של תושבי העיר תל אביב. משכך אין תחולה לסעיף 4.

באשר לתחולתו של סעיף 5, קבע בית המשפט שסעיף 6 מסייג את תחולתו בנסיבות הללו: "המבחן המרכזי לעניין זה קשור בתוכנו של החיקוק, ובשאלה שמא הוא משקף הסדר אשר נועד להתמודד עם 'צורכי השעה'. סבורני, כי הסדרי חניה הם מסוג העניינים המובהקים ביותר הבאים בגדרו של מונח זה".

לקריאה נוספת: מתי יערך משפט חוזר?

קרי: בית המשפט דחה את הפרשנות של עו"ד חיימוביץ באשר לקיומו של חיקוק מקל, זאת משום שחקיקה שנעשית מכוח חוקי עזר עירונית היא מטבעה חקיקה שמשתנה מעת לעת, כפי שקבוע בסעיף 6 לחוק העונשין.

מדובר בפסק דין חשוב העוסק בנושא שהוא ברומו של הדין הפלילי. ייתכן ועוד תוגש בקשה לדיון נוסף בגינו בשל הסוגיה העקרונית. תם- וספק אם נשלם.

לפניה וקבלת יעוץ משפטי מיידי בענייני פלילים ליחצו כאן!
 


תאריך: 05/01/2015 11:13TEST