זיכוי מהחזקת סמים בגלל חיפוש לא חוקי – אימתי?

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

החיפוש לא היה חוקי והחשוד זוכה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

שוטרים הגיעו לביתו של אדם עם צו חיפוש שניתן כדין על ידי שופט. בביתו, הם מצאו 1.72 גרם של סם מסוכן מסוג חשיש. נגד אותו נאשם הוגש כתב אישום, במסגרת הגנתו טען הנאשם כי החיפוש שנערך בביתו לא נעשה כדין.

כיצד התמודד בית המשפט עם הטענה של החשוד על חיפוש לא חוקי? האם די בטענה זאת על מנת לזכות חשוד מעבירה של החזקת סמים? להלן תקציר ועובדות מתוך הליך ת"פ (פ"ת) 6763-01-14 מדינת ישראל נ' אוריאל מדרי.

העובדות המקרה

השוטרים שהגיעו לביתו של הנאשם מכוח צו, פגשו באמו. היא התקשרה לנאשם משום שהיה בעבודה. בין לבין הנאשם ואחד הבלשים שהיו בדירה שוחחו בטלפון.

הנאשם הבהיר להם כי ישנו חומר החשוד כסם בחדר השינה שלו במדף. משנתפסו הסמים קראה האם לבנה השני ולאשתו שהגיעו לדירה כדי לשמש כעדים לחיפוש.

יצוין שחיפוש בדירה חייב להתבצע בפני שני עדים ככלל. בנסיבות המסקנה היא כי תפיסת הסמים נעשתה לפני שהגיעו עדים כדין.

>>> בכל שאלה - הפורום לענייני פלילים <<<

המדינה, טענה כי תפיסת הסם אינה משמשת בעצם כחלק מהחיפוש, למה? משום שהנאשם עצמו הכווין את השוטרים לסם כך שהלכה למעשה הם לא היו צריכים לחפש. החיפוש הפיזי הנוסף נעשה לאחר שהגיעו עדים למקום.

השוטרים עצמם שהיו בדירה כתבו בדו"חות הפעולה שלהם כי הסמים נתפסו בעצם בעת החיפוש. כך שהאבחנה שנעשתה ע"י התביעה, לא ממש עלתה בקנה אחד אפילו עם חומר הראיות אותה היא הציגה בפני בית המשפט, כדי להוכיח את אשמתו של הנאשם.

לקריאה נוספת: להתמודד עם אישום של סחר בסמים...

הוראות הדין בנושא חיפוש בביתו של חשוד

סעיף 26 לחוק סדר הדין הפלילי, (סמכויות אכיפה ומעצרים), התשנ"ו- 1996, קובע את הדין בעת ביצוע חיפוש בבית חשוד: "חיפוש, בין על פי צו ובין שלא על פי צו, ייערך בפני שני עדים שאינם שוטרים, זולת אם:

(1) לא ניתן בנסיבות העניין ובגלל דחיפותו לערכו כאמור; נסיבות העניין וטעמי דחיפותו יפורטו בפרוטוקול שייערך.

(2) שופט הרשה לעורכו שלא בפני עדים.

(3) תופס הבית או המקום שבו נערך החיפוש, או אחד מבני ביתו הנוכחים שם, ביקש לעורכו שלא בפני עדים; הבקשה תפורט בפרוטוקול שייערך"

לאמור, הכלל הוא שחיפוש יעשה כאמור בפני שני עדים. זאת אלא אם התקיימו חריגים מסוימים או אם תופס הבית הסכים בכתב שהחיפוש ייעשה ללא עדים.

הרציונל לכלל הוא הרצון לשמור על טוהר מידות בעת ביצוע אכיפה משטרתית, וכן לאור הפגיעה הקשה בפרטיות של אדם. רציונל נוסף בא לידי ביטוי בצורך לאפשר מצד אחד למשטרה לבצע את עבודתה, אך גם לאזן את סמכותה.

קיראו גם על: חיפוש חיצוני על גופו של חשוד - אימתי?

הכרעת בית המשפט

בית המשפט דחה את טענת המדינה כאמור לפיה יש להבחין בין שלב מציאת הסם שנעשה על פי הכוונת הנאשם, ובין החיפוש הפיזי שנעשה אחר כך: "ההבחנה בין השלב בו כיוון הנאשם את השוטרים לבין השלב בו ביצעו השוטרים חיפוש אקטיבי, עצמאי, בדירה, הינה הבחנה מלאכותית, אשר אינה עולה בקנה אחד עם מטרת הגעת השוטרים אל הבית כמתואר לעיל, ואף עם הדברים שנרשמו על ידם בדו"ח החיפוש, בו צוין הסם כמוצג שנתפס במהלך החיפוש".

נקבע כי מחומר הראיות אין כל אינדיקציה לכך שהוסבר לאמו של הנאשם כי היא רשאית לבקש את עריכת החיפוש בפני שני עדים כבר בשלב בו היא אפשרה לשוטרים לשוחח עם הנאשם שכאמור כיוון אותם לסמים שנתפסו.

"נקל לתאר את תחושת הלחץ המתח והחרדה של אשה הפותחת את דלת ביתה ומגלה על סף הבית שוטרים אשר הגיעו לבצע בביתה חיפוש. על כן אין להניח כי בנסיבות אלו דקדקה וקראה כל פרט בצו החיפוש שניתן לה, והבינה לבדה כי אין לקיים את החיפוש ללא נוכחות עדים".

לאור כל זאת, קבע בית המשפט כי החיפוש שנעשה בבית הנאשם הוא חיפוש לא חוקי. עם זאת, בכך לא הסתיים הדיון. עתה בית המשפט נאלץ להכריע האם יש לבטל לחלוטין את הראיה שנתפסה, היא כאמור הסם.

על מנת להכריע בשאלה זו יש לבחון את התועלת מול הנזק שייגרם אם הראיה תיפסל, ואת מידתיות פעולת המשטרה. על כך קבע לבסוף בית המשפט: "בענייננו, מבלי להמעיט בחשיבותה של כל עבירה החרוטה בחוק, הרי שהחזקת סם מסוג חשיש לצריכה עצמית של 1.7 גרם, כמות הקטנה באופן משמעותי מהכמות המקסימלית המוגדרת בחוק לשימוש עצמי [...] אלא שמנגד, ברי כי החיפוש יכול היה להיות מבוצע תוך הקפדה על דרישות החוק והצו ללא כל קושי.

קיראו: הכנה נכונה לפני חקירת משטרה - מדריך לאזרח

ואולם המשטרה ביצעה את שהיה עליה לבצע, תוך התעלמות מהוראות החוק, מבלי לנמק התעלמות זו. לאחר עיון במכלול המוצגים והטיעונים לא נמצא כאמור טעם מובהק לכך שהמשטרה לא קיימה את דרישות החוק והצו. התנהלות זו אינה ראויה, ופוגעת בזכויות הנאשם להליך הוגן, למצער כחלק מחובתה של המשטרה לקיים בעצמה את החוק".

על כן הורה בית המשפט על זיכוי הנאשם מהעבירה של החזקת סמים שיוחסה לו.

לפניה וקבלת יעוץ משפטי מיידי בענייני פלילים ליחצו כאן!


תאריך: 07/12/2014 12:27TEST