הכנה נכונה לפני חקירת משטרה - מדריך לאזרח באתר Felony

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

הכנה נכונה לפני חקירת משטרה - מדריך לאזרח


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

כלי חשוב ביותר בידי רשויות שלטון החוק במדינת ישראל, כמו בכל מדינה שומרת חוק בעולם, הינו הליך החקירה המשטרתית שנועדה לצרכי איסוף מידע בנושא ביצוען לכאורה של עבירות פליליות.

לאחר קבלת תלונה של אזרח במשטרה או בעקבות איסוף מידע מודיעיני, צריכה המשטרה להתחיל בביצוע חקירה לביסוס או הפרכת החשד לביצועה של עבירה.

במסגרת החקירה המשטרתית נאספות עדויות, כמו ראיות פיזיות, עדויות ואחרות, הקושרות את החשוד / חשודים לביצוע העבירה או העבירות המיוחסות. לעיתים מזומנות, לאחר פתיחה בהליכי חקירה עולה כי בוצעו עבירות נוספות על ידי החשוד ו/או חשודים נוספים.

 לחץ כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי!

אופי החקירה המשטרתית הוא זה שיקבע האם החשוד יועמד לדין פלילי. כמו כן, כאשר עומד אדם למשפט בגין עבירה כזו או אחרת, החומר שנאסף במסגרת החקירה המשטרתית מהווה כלי ראשון במעלה בידי התביעה להוכחת אשמתו.

החקירה מבוצעת על ידי הרשויות הרלוונטיות, ובראש ובראשונה, על ידי המשטרה.

אחת הסמכויות המוקנות למשטרה במסגרת חקירתה, היא הזכות לחקור אדם. המשטרה רשאית לזמן אדם לחקירה, בין כעד ובין כחשוד בביצוע עבירה פלילית, ועל כך עוד בהמשך.

זכות זו מוקנית תחת מגבלות שונות, שמטרתן למנוע מהמשטרה לנצל לרעה את סמכותה ולפגוע, בין היתר, בכבודו, בחירותו, ובזכותו של אדם להגן על עצמו מפני אישום פלילי.

תמצית זכויות הנחקר במסגרת חקירת משטרה

למשטרה אסור להפעיל אמצעי לחץ פיזי או נפשי על הנחקר. מגבלות אלה מוסדרות בחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

>>> הפורום לענייני פלילים <<<

כאן המקום לערוך הבחנה בין שני סוגי נחקרים: נחקר שאינו מוגדר כחשוד על ידי המשטרה (עד למשל) ונחקר אשר הינו במעמד של חשוד שאז ייחקר תחת אזהרה מתאימה כמתחייב על פי חוק. נחקר שאינו חשוד, חייב להשיב לכל השאלות הנשאלות.

לעומת זאת, נחקר החשוד בביצוע עבירה, רשאי לבחור שלא להשיב לשאלות שהתשובות עליהן עלולות להפליל אותו בביצוע מעשה פלילי כלשהו.

לקריאה נוספת: מהם זכויותיו של קטין הנמצא תחת חקירה משטרתית

למעשה, לחשוד שמורה הזכות לשתוק ולא להשיב לשאלות במהלך החקירה. מאידך, חשוב לזכור כי שתיקה כאמור עשויה בנסיבות מסוימות, לשמש בידי התביעה כחיזוק להוכחת אשמתו של החשוד, אם וכאשר יוגש כתב אישום בעניינו.

על המשטרה מוטלת החובה להזהיר את החשוד לפני החקירה, כי מה שיאמר בחקירה עשוי לשמש להפללתו בביצוע עבירה שלגביה נערכת החקירה. כמו כן, על החוקר לוודא כי החשוד הבין משמעותה של אזהרה זו.

הדין קובע, כי נחקר שהינו חשוד ייחקר בתחנת משטרה בלבד למעט מקרים חריגים, זאת בעוד שנחקר שאינו חשוד ניתן לחקור גם מחוץ לתחנת המשטרה. לגבי עבירות מסוימות שנקבעו בחוק, קיימת חובה לתעד חקירתו של הנחקר החשוד באמצעי אודיו או וידאו.

בכל שלב בחקירה, שמורה לנחקר (בין אם הוגדר כחשוד ובין שאינו חשוד) הזכות לבקש למנות לעצמו עורך דין מייצג. במקרה כזה, על החוקר להפסיק החקירה, עד אשר ימונה עורך דין כאמור. המשטרה אינה רשאית להחזיק בחשוד ליותר מ-24 שעות למעט מקרים חריגים ולאחר קבלת אישור מתאים.

קיראו: מתי מבצע חיפוש חיצוני על גופו של חשוד?

המשטרה נוהגת להשתמש בכלים שונים על מנת לנסות ולחלץ מידע מפליל מן הנחקרים / החשודים.

כך למשל, אין זה חריג, כי החוקר מנהל שיחת חולין עם הנחקר במסדרונות תחנת המשטרה, בטרם החלה החקירה הפורמלית, אגב ניסיון לטעת בנחקר את הרושם, כי מה שהוא אומר בשיחה זו, הוא "אוף דה רקורד".

בפועל, כל דבר שיאמר הנחקר / החשוד במהלך שיחה זו, עשוי להירשם על ידי החוקר במסמך הקרוי "דוח תשאול" ואף עשוי לשמש במועד מאוחר יותר ככלי להרשעתו של חשוד בביצוע העבירה.

טיפ חשוב: החוקר בתחנת המשטרה אינו חבר שלך גם הוא מבטיח הבטחות ומספר סיפורים במהלך החקירה...

באם זומנת לחקירת משטרה מסיבה כלשהי וגם אם אינך בטוח מהי הסיבה, רצוי להקדים ולהתייעץ עם עורך דין פלילי, על מנת שידריך אותך באשר לזכויותיך המשפטיות הקבועות בחוק, ובאשר לדרכים הנכונות והרצויות להתמודד מול שאלות החוקרים.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי מעו"ד פלילי


תאריך: 26/02/2015 16:13TEST