חיפוש חיצוני על גופו של חשוד על ידי שוטר - אימתי?

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

חיפוש חיצוני על גופו של חשוד - אימתי?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

אחד האמצעים הקיימים על מנת לאשר באמצעות הוכחה חשד סביר לביצוע עבירה פלילית או לסכל את הכוונה לבצעה הנו חיפוש שיכול להיות פנימי או חיצוני.

על רקע חקיקת סעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו שרואה בפרטיות ובצנעת הפרט זכות חוקתית הותקנו הוראות מיוחדות בחוק סדר הדין (סמכויות אכיפה- חיפוש בגוף החשוד) תשנ"ו-1996 באשר לעניין זה.

החוק בישראל מבדיל כמובן בין חיפוש חיצוני ופנימי. בכל מקרה, כל התנאים לביצוע חיפוש גופני לצורך איתור ואיסוף ראיות מוגדרים במסגרתו של חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי מיידי!

מתי ובאילו תנאים מותר לשוטר לבצע חיפוש חיצוני?

החוק קובע בסעיף 3(א) שאם יש לשוטר יסוד סביר לחשוב שיש על גוף החשוד ראיה המקשרת בין חשוד לעבירה או שמוכיחה כי בוצע מעשה כזה יש לו סמכות להורות לבצע חיפוש חיצוני בתנאי שקיימת הסכמה.

חיפוש חיצוני כולל בין היתר לפי סעיף 1 לקיחת דגימות של שתן, רוק, אוויר, שיער, חומר מתחת לציפורניים, חומר שנמצא על העור, בדיקה וצילום של הגוף העירום של הפרט ועוד.

החוק קובע  בסעיף 2(ה) שחיפוש גופני ייערך על ידי אדם מאותו מין של החשוד אלא אם כן דחיית החיפוש מהווה סיכון לביטחון הציבור, נעשה על ידי בעל מקצוע רפואי או שהחיפוש מהווה לקיחת טביעות אצבעות או כף יד.

כמו כן חיפוש חיצוני שכולל חשיפה של חלקים מהעור לא יבוצע בפרהסיה אלא אם כן קיימת סכנה לציבור ובכל מקרה יש לבצעו באופן שיאפשר לשמור על הבריאות, הפרטיות והכבוד של הפרט.

>>> הפורום לענייני פלילים <<<

למרות הכלל שהחיפוש החיצוני יערך בהסכמה, קובע החוק בסעיף 3(ב) ששוטר או איש מקצוע המוסמך לערוך חיפוש בגוף החשוד כפי שקבוע בסעיף 5 לחוק יכולים לערוך חיפוש חיצוני מלבד כזה שכולל נטילת שיער ממקום מוצנע, מנשך או טביעת שיניים גם ללא הסכמת החשוד.

זאת בתנאי שניתן לכך בכתב אישור קצין משטרה שהחשוד הובא בפניו והלה אפשר לו לנמק את הסירוב והסביר לו על המשמעות המשפטית של אי ההסכמה והעובדה כי ניתן לבצע את החיפוש גם בכוח סביר.

לקריאה נוספת: זכויותיו של הקטין תחת חקירה במשטרה

החוק קובע בסעיף 11 שבמקרים בהם החשוד סירב לביצוע החיפוש שאינם מנויים בחריגים המפורטים בסעיפי המשנה, עלול הדבר לאפשר את חיזוק התביעה בעניינו.

דוגמא מתוך פסק דין שעסק בנושא חיפוש חיצוני

מצאנו בארכיון המשפטי ובחרנו להציג דוגמא מתוך הליך ע"פ 1641/04 לוין נ' מדינת ישראל - נגד המערער הוגש כתב אישום בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בעניין תאונת דרכים שגרמה להרוגים ופצועים כאשר לטענת המשיבה המערער היה תחת השפעת אלכוהול, לכן ניתן לייחס לו פזיזות ואישום בהריגה.

קיראו בהרחבה על: הגשת ערעור על החלטת בית המשפט

השאלה שבמחלוקת הייתה הגורם לסטייה כאשר לטענת המערער את בדיקת השכרות היה צריך לעשות לפי התנאים הנהוגים בחוק ולא בפקודת התעבורה [נוסח חדש] תשמ"א-1961 שכן החוק קבע שיש לשנות את ההסדרים שהיו קיימים עד אז ובכללם אלו הקבועים בפקודה ולכן הבדיקה המהווה סוג של חיפוש אינה תקפה.

כבוד שופט בית המשפט העליון אדמונד לוי דוחה את הערעור וקובע שתוצאת הבדיקה תקפה למרות שבדיקת דם מהווה חיפוש פנימי על רקע העובדה שלא קיימת במדינת ישראל הלכה גורפת של פסילת ראיות שהושגו על ידי שלוחי המדינה בדרכים שאינן כפי שקבוע בחוק.

לקבלת יעוץ משפטי מיידי בענייני פלילים ליחצו כאן!


תאריך: 04/09/2014 12:55TEST