זיכוי מעבירת איומים – 5 זוכו מאישום באיומים על חיי יו"ר ההתאחדות לכדורגל

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

איימו על יו''ר ההתאחדות לכדורגל וזוכו


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

חמישה גברים מתפרצים למסיבת עיתונאים בה נמצא יושב ראש ההתאחדות לכדורגל יחד עם אורח חשוב מחו"ל, וצועקים ליושב הראש- מר אבי לוזון, "אבי לוזון" מת. האם הם ביצעו עבירת איומים?

לבית משפט השלום בתל אביב הוגש כתב אישום המייחס לחמישה נאשמים עבירת איומים. התביעה טענה כי החמישה הגיעו למסיבת עיתונאים ללא הזמנה, ובשיאה החלו לצעוק "אבי לוזון מת, אבי לוזון מת".

בכתב אישום שהוגש נגדם, נטען כי בכך הם ביצעו עבירת איומים כלפי המתלונן, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל. בתחילה ייחסה התביעה לנאשמים גם עבירה של העלבת עובד ציבור.

אך לאחר דין ודברים התביעה נאותה לתקן את כתב האישום ולהסיר את עבירת העלבת עובד הציבור מן הטעם הפשוט, לפיו מר אבי לוזון לא היה עובד ציבור כהגדרתו בחוק.

על עבירת האיומים

סעיף 192 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 קובע כי מי "שמאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו - מאסר שלוש שנים".

איום צריך להיות מוחשי, שכן לא דיי בקללה או בעלבון כדי לבסס עבירת איומים. על איום צריך להיות מוחשי, ובעל פוטנציאל מימוש.

לדוגמא, אם פלוני אומר לאלמוני שאם האחרון לא יביא לו כסף אז הוא יכה אותו, הרי שזהו איום, משום שהוא ממשי, מוחשי ובר ביצוע.

מנגד, אם פלוני אומר לאלמוני שאם האחרון לא יטוס לירח, אז הוא ידאג שהשמש לא תזרח", הרי שאז אין מדובר באיום משום שהוא לא מוחשי, הוא לא בר ביצוע, והוא לא ממשי.

הכרעת בית המשפט

כעיקרון, נראה כי בשלב הראשון עשוי להיות חשד כי האמרה שחמשת הנאשמים אמרו לא בהכרח מהווה איום, אך מסתבר כי בית המשפט כלל לא עסק בשאלה הזו, משום שהוא זיכה את חמשת הנאשמים כבר בסיום פרשת התביעה.

וכל כך למה? משום שעסקינן בחמישה נערים, והתביעה לא הוכיחה מי מהנערים אמר את אותו משפט "מאיים". לא זו אף זו, העד היחידי מטעם התביעה היה מר אבי לוזון, והוא היה הראיה שאמורה הייתה לבסס הרשעה במשפט פלילי.

לקריאה נוספת: סעיף 307 לחוק העונשין - איום בכתב לרצוח

אך מהעדות של מר לוזון, קיבלה התביעה את ההפך, כלשונו של בית המשפט: "אומר כבר עתה, כי בניגוד לגישת ההגנה במסגרת פרשת התביעה, הרי שעדותו של מר לוזון הותירה אצל השומע רושם מהימן ביותר.

לקבלת סיוע אישי ומהיר ליחצו: יעוץ משפטי בענייני פלילים

לא זו אף זאת, אלא שמר לוזון מסר עדות מדויקת וישרה, פשוט כך, ללא שמץ של "ניפוח" האירוע, תוך שהוא מקפיד על האמת, כך שבאופן אירוני, דווקא הגינותו והיצמדותו לעובדות – היא שמביאה היום לזיכוים של הנאשמים.

רוצה לומר, כי מר לוזון הבהיר, ברחל בתך הקטנה, כי הוא אך "מניח" שחמשת הפרחחים שקמו והתנהגו באופן בלתי הולם, אולי אף פלילי, במסיבת העיתונאים האמורה, יכול והם הנאשמים, אולם בהגינותו הבהיר, כי "אינני מזהה אותם".

ובהמשך, קבע בית המשפט בהתבסס על עדותו של מר לוזון: "הנה כי כן, כאשר המאוים, העד היחיד, הלא הוא המתלונן, מר אבי לוזון, אינו יכול לומר ולהצביע על מי מהנאשמים, כמי שאיים עליו, ולו באורח לכאורי. הרי שלא הונחה תשתית בסיסית או מינימאלית, המקימה צורך מצד הנאשמים, או מי מהם, להשיב לאשמה".

על כן, נוצר מצב שבו מבין חמישה נאשמים לא ניתן היה להצביע על מי מהם בכלל אמר את האמרה. עוד דחה את בית המשפט את טענת המדינה לפיה מחקירת המשטרה של הנאשמים עולה כי קיימות אמרות וחצאי אמרות שנמסרו שמעידות על אשם ברמה המתבקשת בהליך הפלילי- מעבר לכל ספק סביר.

>>> הפורום לענייני פלילים <<<

זאת ועוד, החמישה זוכו ע"י בית המשפט עוד בטרם נשמעה פרשת ההגנה, קרי: השלב בו ההגנה מציגה את ראיותיה. על כן, הטענה בדבר עצם קיומו של איום, כלל לא נדונה במסגרת הכרעת דינו של בית המשפט.

קיראו: הזכות הבסיסית להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי

זיכוי עם מוסר השכל

בית המשפט אומנם הורה לזכות את הנאשמים, אך לא חסך שבטו מהתנהגותם, ולא "בחדווה" זיכה אותם, כלשונו של בית המשפט: "התנהגותם של הנאשמים, או מי מהם, כפי שהוכחה על פי אמרותיהם במשטרה - ראויה לכל גינוי, ואין ספק בליבי שבוודאי לא העלתה את קרנה של ישראל, לא במישור הספורטיבי בכלל, ולא בזה של הכדורגל, בפרט, ואף לא כמדינה מתוקנת, בעיניה של אופ"א. אין לנאשמים במה להתגאות או להתנאות בהכרעת דין זו, וההיפך הוא הנכון. ברם, נימוסים, הדר בית"רי אמתי, חינוך וערכים טובים - לחוד, והרשעה בפלילים -  לחוד"

אכן, במשפט פלילי עסקינן, ולא ניתן להרשיע במשפט פלילי ללא ראיות ברורות, חזקות שלא מותירות כל ספק.

לפניה וקבלת יעוץ משפטי מיידי בענייני פלילים ליחצו כאן!
 


תאריך: 09/11/2014 10:47TEST