תסקיר קצין מבחן: באילו מקרים, מטעם מי ולמה זה כל כך חשוב להליך?

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

מתי ולמה צריך תסקיר קצין מבחן?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

תסקיר קצין מבחן הינו חוות דעת מקצועית אודות נאשמים בהליכים פליליים אשר נערכת על ידי עובד סוציאלי מטעם שירות המבחן למבוגרים או לבני נוער, ואשר משמש ככלי עזר לגורמים משפטיים שונים לצורך גיבוש החלטותיהם במסגרת הליכים פליליים מסויימים.

רוב התסקירים מתבקשים על ידי בתי המשפט הפליליים במסגרת הליכי המעצר וגזר הדין, לצורך קביעת סוג המעצר או העונש שיוטל על הנאשם.

גורמים משפטיים נוספים אשר מסתייעים בקבלת תסקירים לצורך קבלת החלטותיהם הנם היועץ המשפטי לממשלה אשר מסתייע בתסקיר לגבי בקשות לעיכוב הליכים משפטיים, גורמי פרקליטות ומחלקות התביעות במשטרה אשר מסתייעים בתסקיר לצורך הגשת כתבי אישום, וכן נשיא המדינה ושר המשפטים אשר מסתייעים בתסקיר לגבי בקשות חנינה.

כאמור, רוב התסקירים מתבקשים על ידי בתי המשפט הפליליים במסגרת הליכי המעצר ובעיקר לקראת מתן גזר הדין.

חשוב מאד לדעת ולזכור כי גם עורך הדין של הנאשם בפלילים יכול לבקש מבית המשפט להורות על מתן תסקיר קצין מבחן, וזאת במטרה ליצור התרשמות חיובית מאופיו של הנאשם, לצורך שחרורו ממעצר או לכל הפחות הקלה באופי המעצר או העונש שיוטל עליו.

במסגרת  הליך המעצר, במידה ובית המשפט כבר קבע כי קיימות ראיות לכאורה כנגד הנאשם ועילה למעצרו, תסקיר קצין המבחן ימסר לבית המשפט על מנת לבחון את שאלת מסוכנותו של הנאשם לשוב ולבצע את העבירות המיוחסות לו, וזאת כדי לקבוע האם יש להטיל עליו מעצר מאחורי סורג ובריח או שאולי ניתן להסתפק בחלופות מעצר, כגון מעצר בית או אזיקים אלקטרונים.

במסגרת הליך גזר הדין, לאחר שבית המשפט כבר הרשיע את הנאשם בביצוע העבירה הפלילית בה הואשם במסגרת הכרעת הדין, תסקיר קצין המבחן ימסר לבית המשפט בשלב הטיעונים לעונש, וזאת במטרה לקבוע כיצד ראוי לסיים את ההליך הפלילי המתנהל כנגד הנאשם בדרך של ענישה, כגון מאסר בפועל או המרתו בעבודות למען הציבור, או בדרך של שיקום טיפולי.

במקרה כזה התסקיר נועד לעמוד על היבטים שונים באישיותו ובנסיבות חייו של הנאשם, לרבות הרקע האישי והמשפחתי שלו, אופן תפקודו במישורים שונים כגון תעסוקה, משפחה, זוגיות, מידת מודעותו לחומרת המעשים וחרטתו עליהם, וכמובן שגם סיכויי שיקומו של הנאשם.

סעיף 37 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 קובע כי בית המשפט רשאי לדרוש לקבל תסקיר קצין מבחן, בכל מקרה בו הוא הרשיע את הנאשם ולפני שיגזור את גזר דינו וזאת לגבי הפרטים הבאים:

  • עברו של הנאשם
  • מצבו המשפחתי של הנאשם עם פרטים מלאים ככל האפשר על הוריו, בן זוגו, ילדיו, אחיו ואחיותיו
  • מצבו הכלכלי של הנאשם
  • מצב בריאותם של הנאשם ובני משפחתו
  • נסיבות פרטיות מיוחדות, ככל ואם ישנן, שהביאוהו לידי ביצוע העבירה

הסעיף ממשיך וקובע כי קצין המבחן רשאי במסגרת להמליץ לפני בית המשפט על טיב העונש שיש בו, לדעתו, סיכוי להחזיר את הנאשם למוטב וכי לאחר שבית המשפט הטיל על הנאשם עונש מאסר לאחר קבלת התסקיר, ישלח העתק ממנו לנציב בתי הסוהר להיות בידו חומר להתוויית דרך הטיפול באסיר.

לעומת זאת, סעיף 38 לחוק העונשין קובע כי בית המשפט חייב לדרוש לקבל תסקיר קצין מבחן לפני שהוא יטיל עונש מאסר על הנאשם שהורשע בביצוע העבירה וכי התסקיר ייערך בהתאם לסעיף 37 לחוק.

לשם עריכת התסקיר, קצין המבחן נפגש עם הנאשם מספר פעמים, על מנת להתרשם מהתייחסותו אל העבירה הפלילית, הנסיבות האובייקטיביות שהובילו אליה, מידת האחריות שהוא נוקט כלפיה, חומרתה בעיניו, ומודעותו לגורמים רגשיים ואחרים שהובילו אותו לבצע את העבירה הפלילית.

בנוסף, קצין המבחן עשוי להיפגש גם עם בני משפחתו של הנאשם, כגון בת זוגו, ילדיו והוריו, על מנת לקבל תמונה עמוקה ומקיפה יותר של מצבו הפסיכולוגי, התפתחות חייו והתנהלותו הכללית.

בהסתמך על המפגשים האישיים שקצין המבחן קיים עם הנאשם ובני משפחתו ומכלול הנתונים והפרטים שהובאו בפניו, מגבש קצין המבחן מסקנות לגבי הנסיבות שהביאו את הנאשם לבצע את העבירה ויכולתו להסתייע בהליך שיקומי, המובאת כהמלצה בפני בית המשפט.

יחד עם זאת יש לזכור כי למרות שלתסקיר המבחן יש משקל נכבד בין שיקוליו של בית המשפט, בית המשפט איננו מחוייב לקבל את המלצות התסקיר. כלומר, שיקול הדעת של בית המשפט נותר בכל מקרה עצמאי והוא איננו כבול למסקנות התסקיר, הן לעניין המעצר והן לעניין העונש.

עוד בנושא: התנאים לקבלת עונש מאסר על תנאי


תאריך: 18/10/2020 17:07TEST