כל מה שחשוב לדעת על שלילת רישיון נהיגה - חקיקה, פסיקה ותקדימים

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

חשוב לדעת על שלילת רישיון נהיגה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

בית המשפט לתעבורה מוסמך להטיל עונש של שלילת רישיון הנהיגה וזאת בגין ביצוע עבירות תנועה שונות. הסמכות הכללית של בית המשפט לשלול את רישיון הנהיגה, קבועה בסעיף 35 לפקודת התעבורה, אשר קובע כך:

הורשע אדם בעבירת תעבורה או בעבירה לפי חוק אחר הכרוכה בנהיגה ברכב, רשאי בית המשפט שהרשיעו [...] נוסף על כל עונש אחר במקומו, לפסול אותו מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה, לצמיתות או לתקופה מסוימת או עד שיתמלאו התנאים שקבע בית המשפט ולחייבו לקבל הדרכה בנהיגה נכונה [...]


משך תקופת השלילה נקבע בהתאם לחומרת העבירה, נסיבות ביצועה ועברו התעבורתי של הנהג. תקופת השלילה יכולה לנוע ממספר ימים עד לשנים רבות ואף לצמיתות במקרה של עבירות ונסיבות חמורות במיוחד. כמו כן, ישנן עבירות שהחוק מטיל בגין ביצוען תקופות מינימום של שלילה, אף זאת בהתאם לחומרת העבירה.

כך לדוגמא, נהג שהורשע בנהיגה בשכרות, קרי, תחת השפעת אלכוהול מעבר למותר או תחת השפעת סמים, יהיה חשוף לשלילת מינימום של שנתיים ואם עבירה זו חוזרת תוך שנה, לשלילת מינימום של 4 שנים. אולם ניתן לקצר תקופות אלו בהתקיים נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת, כאמור בסעיף 39א לפקודת התעבורה.

דוגמא נוספת, כאשר מדובר בנהג שהורשע בביצוע עבירת עוון או פשע שביצוען התאפשר או הוקל עקב השימוש ברכב מסוים, ניתן לשלול את רישיונו לצמיתות או לתקופה מסוימת, כאמור בסעיף 43 לפקודת התעבורה.

בהתאם לסעיף 36 לפקודת התעבורה, שלילת הרישיון יכולה להיות על תנאי, למעט במקרה בו החוק מטיל שלילת מינימום על עבירה מסוימת.

חריג לכלל זה: אם החוק התיר להורות על שלילה לתקופה קצרה מתקופת המינימום, אז ניתן בכל זאת להטיל שלילה על תנאי.

שלילת הרישיון תחול על נהיגה בכל רכב, ללא קשר לרישיון הנהיגה הספציפי שבגינו הורשע הנהג.

חריג לכלל זה: בית המשפט רשאי להורות שהשלילה לא תחול לגבי נהיגת רכב מסוים, או לגבי סוג מסוים של רכב, במידה וישנן נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת וזאת כאמור סעיף 36א לפקודת התעבורה.

ככלל, שלילת רישיון נהיגה על ידי בית המשפט נכנסת לתוקף באופן מיידי עם מתן גזר הדין, אלא אם כן הורה בית הדין אחרת. כך קובע סעיף 42א לפקודת התעבורה. לפיכך, כל עוד בית המשפט לא הורה אחרת, אסור לנהג לנהוג ברכב מייד עם מתן גזר הדין. יחד עם זאת, ספירת תקופת השלילה איננה מתחילה ממועד מתן גזר הדין, אלא ממועד הפקדת הרישיון במזכירות בית המשפט, אותה יש לבצע עד 30 ימים מקבלת גזר הדין.

משמעות סעיף זה הינה שהעונש בדבר שלילת הרישיון איננו מתיישן לעולם, כך שגם אם הנהג לא הפקיד את הרישיון במשך מספר שנים לאחר שהיה עליו לעשות כן, עדיין תחול עליו החובה להפקיד את רישיונו וכל עוד הוא לא עשה כן ואף המשיך לנהוג, הוא ייחשב כמי שנהג בזמן שלילת רישיון. 

במידה ובעת שלילת רישיון הנהג, לנהג אין רישיון בתוקף, או שהוא אבד לו, או שהרישיון שלו מופקד כבר במזכירות של בית משפט אחר - עליו להפקיד במזכירות בית המשפט טופס מצב רישיון, אותו ניתן לקבל במשרד הרישוי + תצהיר מאומת על ידי עורך דין בדבר העדר רישיון תקף, או אובדן הרישיון, או הפקדת הרישיון בבית משפט אחר, לפי הנסיבות הרלוונטיות לו.

מצד שני, חשוב לזכור שגם לא ניתן לנהוג מייד עם תום תקופת השלילה, אלא על הנהג לפנות למשרד הרישוי לאחר סיום תקופת השלילה, להציג בפניו את אישור הפקדת הרישיון ולבקש את הנפקת הרישיון החדש. במקרה כזה, משרד הרישוי יבדוק את זכאותו להנפקת רישיון חדש. שכן, במידה ומדובר למשל בנהג חדש, אשר הורשע בביצוע אחת מהעבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה, משרד הרישוי רשאי לדרוש ממנו לבצע אמצעי תיקון, כגון מבחן עיוני (תיאוריה) ומבחן מעשי (טסט), כתנאי לקבלת רישיון הנהיגה לאחר השלילה.

נהג חדש מוגדר כנהג שקיבל לראשונה רישיון נהיגה וזאת למשך שנתיים. העבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה כוללות עבירות חמורות, כגון נהיגה ללא רישיון, אי ציות לרמזור, אי מתן זכות קדימה, נהיגה במהירות מופרזת, עבירת תעבורה שגרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם ועוד.

במידה ורישיונך נשלל על ידי בית המשפט, מומלץ לפנות לעורך דין מעולה שבקי ומנוסה בדיני תעבורה כדי להביא לביטול השלילה וזאת בהקדם האפשרי.

 שאלות נוספות? פנה/י אלינו: 072-3360520


תאריך: 26/10/2017 16:01TEST