שחרור קטין ממעצר משטרה: עורך דין מומחה לשירותך 24 שעות ביממה

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

שחרור קטין ממעצר משטרה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

קטין שהנו בעל אחריות פלילית למעשיו, הנו קטין שביצע עבירה בהיותו מעל גיל 12 ועד לגיל 18. ככלל, גישת רשויות החוק והאכיפה לעבריינים קטינים הנה גישה ששמה דגש על הטיפול בהם ושיקומם, על מנת שהם יהפכו לאזרחים נורמטיביים שמנהלים חיים תקינים ומשתלבים בחברה.

גישה זו באה לידי ביטוי לכל אורך ההליכים הפליליים המתנהלים לגבי עבריינות נוער, לרבות בשלב המעצר שלהם, באופן שמעניק להם זכויות מיוחדות ומקלות ביחס לעבריינים שהנם בגירים ועל מנת לשמור על שלומם ורווחתם של הקטינים.

למעשה, כל אדם זכאי להליך פלילי הוגן ותוך שמירה על זכויותיו וכבודו, כולל בשלב המעצר. אולם, לקטינים ניתן יחס מתחשב ומקל יותר בשלב המעצר שלהם, גם מתוך הבנה שבשל גילם הצעיר והבלתי בשל, הם אינם מסוגלים להתמודד עם הליך קשה ומלחיץ זה באותו אופן שמבוגרים מסוגלים לכך.

הכללים העיקריים לגבי מעצר בני נוער ושחרור ממעצר

החוק העיקרי אשר מסדיר באופן כללי את אופן מעצרם של כל האנשים בישראל, לרבות קטינים, הנו חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים), תשנ"ו-1996, אשר מכונה בקיצור חוק המעצרים. 

החוק העיקרי אשר מסדיר באופן ספציפי את אופן מעצרם של קטינים, כמו גם את יתר ההליכים הפליליים המתנהלים לגביהם, הנו חוק הנוער (שפיטה, ענישה, ודרכי טיפול), תשל"א-1971.

חוק הנוער קובע שורה של הוראות שונות שנועדו להגן על הקטינים בשלב המעצר שלהם, כולל הוראות שמחילות את סעיפי חוק המעצרים באופן מקל על מעצרם של קטינים.

להלן עיקר ההוראות שמסדירות את אופן מעצרם של קטינים ושחרורם ממעצר:

 • ניתן לעצור קטין רק בתנאי שלא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפחות תפגע בו. משך זמן המעצר יהיה לפרק הזמן הקצר ביותר שנדרש למטרה המעצר. בנוסף, אין לעצור קטין בשטח בית הספר במידה וניתן להימנע מכך. מייד עם מעצר הקטין, על המשטרה להודיע על מעצרו לאחד מהוריו, למעט במקרים מסויימים ולקצין המבחן.
 • ניתן לכבול קטין באזיקים במקום ציבורי רק בתנאי שלא ניתן להשיג את מטרת הכבילה בדרך שפחות תפגע בו ומשך זמן הכבילה יהיה אף הוא לפרק הזמן הקצר ביותר שנדרש למטרה זו.
 • על המשטרה להחזיק את הקטין שנעצר בתא מעצר נפרד המיועד לקטינים ולא ביחד עם עצירים בוגרים.
 • קטין שנעצר בהיותו מעל גיל 14 יובא תוך 24 שעות לבית המשפט לנוער לצורך הדיון בבקשה למעצרו.
 • קטין שנעצר בהיותו מתחת לגיל 14 יובא תוך 12 שעות בדרך כלל לבית המשפט לנוער לצורך הדיון בבקשה למעצרו.
 • על המשטרה להזמין את הוריו של הקטין לדיון בבקשת המעצר שלו בפני בית המשפט לנוער, למעט במקרה בו הקטין התנגד להזמנתם מנימוק סביר, או שהמשטרה סבורה שיש בכך כדי לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין, או לסכל את המטרה שלשמה מתבקש מעצרו, או לסכן את ביטחון המדינה.
 • במידה והוגשה בקשה למעצר של קטין שאינו מיוצג על ידי עורך דין פרטי, על בית המשפט למנות לו סניגור ציבורי, וזאת ללא תלות במצב הכלכלי של הקטין או של הוריו, וכן ללא קשר לחומרת העבירה שמיוחסת לו.
 • עם הגשת הבקשה למעצר קטין, על בית המשפט להורות על הגשת תסקיר מעצר לפי סעיף 21א לחוק המעצרים, או לאפשר לקצין המבחן להשמיע לפניו את עמדתו בעניין המעצר.
 • על בית המשפט לדון בבקשת המעצר של הקטין ולקבוע האם יש עילה למעצרו. לפי סעיף 13 לחוק המעצרים, בית המשפט רשאי להורות על מעצרו של אדם חשוד לפני הגשת כתב האישום במידה שהוא שוכנע שקיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה שעונשה מעל 3 חודשים, ומתקיימת אחת מהעילות הבאות:
  - קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, או לפגיעה בראיות.
  - קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את ביטחונו של אדם אחר או את בטחון המדינה.
  - בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם, אלא כשהחשוד נתון במעצר.
 • במידה ובית משפט לנוער מצא שיש עילה למעצרו של הקטין, הוא רשאי במקום להורות על מעצרו של הקטין, להורות על ביצוע פעולה לפי סעיפים 3(1) עד 3(6) לחוק הנוער (טיפול והשגחה), וזאת במידה שהוא סבר שהדבר דרוש לשלומו הגופני או הנפשי של הקטין. מדובר בפעולות כגון לתת כל הוראה שנראית לבית המשפט שהנה דרושה לצורך הטיפול בקטין, כולל לימודיו, חינוכו, ושיקומו הנפשי, או להעמיד את הקטין תחת השגחה של עובד סוציאלי ועוד.
 • בית המשפט לנוער רשאי להורות לפי שיקול דעתו על ביצוע חלופות מעצר שונות, כגון מעצר בית, מעצר באיזוק אלקטרוני, שהייה במוסד בשם 'שיטה' ועוד.
 • משך זמן המעצר של קטין לפני הגשת כתב האישום נגדו הינו 10 ימים לכל היותר, וניתן להאריכו בעוד 10 ימים נוספים, כך שכל תקופת המעצר שלו לא תעלה על 20 יום. ניתן להאריך את תקופת המעצר מעבר ל-20 יום באמצעות הגשת בקשה למעצר נוסף שאושרה על ידי היועץ המשפטי לממשלה. בתום תקופת המעצר וחקירתו של הקטין, יש לשחררו מהמעצר.
 • קטין שנתון במעצר ולא הוגש נגדו כתב אישום תוך 40 ימים לאחר מעצרו, ישוחרר מהמעצר, עם או בלי ערובה.
 • קטין שנתון במעצר ולאחר 6 חודשים משפטו לא נגמר בהכרעת דין, ישוחרר אף הוא מהמעצר, עם או בלי ערובה.

כדי להבטיח שמעצר קטין מתבצע כדין ותוך שמירה על זכויותיו וכן להביא לשחרורו ממעצר בהקדם האפשרי, מומלץ מאד לשכור שירותים של עורך דין מומחה בעבריינות נוער ובייצוג קטינים בהליכים פליליים.

פניה לעורך דין לצורך שחרור ממעצר

עם היוודע דבר מעצרו של הקטין על ידי משטרת ישראל, הדבר החשוב והראשון שצריך לעשות הוא לפנות לעורך דין המתמחה בעבריינות נוער, לצורך פעולה משפטית מהירה שתוביל לשחרור מוקדם ככל שניתן של הקטין ממעצרו.

כאמור ובהתאם להוראות החוק, לעורך הדין שייצג את הקטינ/ה עומדות מספר אפשרויות לצורך שחרור הילד/ה ממעצר, בין השאר על ידי הפקדת ערובה, חלופת מעצר או הסדר אחר מול משטרת ישראל, כאשר הדבר העיקרי הנו לקצר עד כמה שניתן את משך השהייה של הקטין בתחנת המשטרה ו/או בבית המעצר.

שימו לב כי עורכי דין המתמחים בשחרור ממעצר עובדים מסביב לשעון, 24 שעות ביממה, שכן כוחות השיטור עובדים מסביב לשעון וניתן למעשה לעצור את הילד או הילדה, בכל שעה משעות היממה ולכן גם חשוב לאפשר את שחרורם ממעצר בכל שעה משעות ביום.

עוד בנושא: הגשת כתב אישום נגד קטינ/ה


תאריך: 04/08/2020 10:31TEST