פסילה מנהלית של רישיון נהיגה והדרכים להחזיר לך את הרישיון!

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

פסילה מנהלית והדרך להחזיר את הרישיון שלך


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

נתחיל ונציין כי ישנם מקרים לא מטעים, בהם ניתן להחזיר לנהג רישיון שנפסל מנהלית. המציאות מלמדת כי שימוש בשירותיו של עורך דין תעבורה מעולה, מגדיל את הסיכויים לכך.

אם רישיונך נפסל מנהלית ובשלב מוקדם ככל שניתן, עוד לפני השימוע שיתקיים בעניין, רצוי לפנות ולשכור עורך דין מנוסה כאמור.

בישראל קיימים שני סוגים של פסילת רשיון נהיגה: פסילה שיפוטית ופסילה מנהלית.

הפסילה השיפוטית או שלילת רישיון, מוטלת על ידי בית המשפט לדיני תעבורה ומערכת ההוצל"פ, אשר מהווים חלק מהרשות השופטת, ואילו הפסילה המנהלית מוטלת על ידי משטרת ישראל, ומשרד הרישוי, שמהווים חלק מהרשות המבצעת, ובה נדון במסגרת הסקירה שלפניך.

פסילה על ידי משטרת ישראל

בהתאם לסעיף 47 לפקודת התעבורה, קצין משטרת ישראל מדרגת מפקח ומעלה מוסמך להורות על פסילה מנהלית של רשיון הנהיגה וזאת עוד לפני שהוחל בניהול המשפט בבית המשפט לתעבורה כנגד הנהג.

הפסילה המנהלית תוטל רק לגבי עבירת תעבורה אשר נכללת ברשימת העבירות שמופיעות בתוספת הרביעית לפקודה, או עבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל אדם או ניזוק רכוש, וכן רק במידה ולקצין יש יסוד סביר להניח שיוגש כתב אישום נגד הנהג.

הסמכות להטיל פסילה מנהלית וכן משך תקופת הפסילה תיקבענה לפי סוג העבירה ונסיבותיה, וזאת כמפורט להלן:

  • כאשר מדובר עבירות שמופיעות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה - מדובר בפסילת רשות, לפי שיקול דעת הקצין, וזאת ל-30 יום. מדובר בעבירות כגון נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים, חציית קו הפרדה רצוף וכדומה.
  • כאשר מדובר בעבירות שגרמו לתאונת דרכים עם נפגעים או נזק לרכוש – גם מדובר בפסילת רשות, לפי שיקול דעת הקצין, אם כי ל-60 יום.
  • כאשר מדובר בעבירות שגרמו לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – אזי המדובר בפסילת חובה, מבלי שלקצין יש שיקול דעת בעניין זה וזאת ל-90 יום.

פסילת הרשיון תחול על כל רשיונות כלי הרכב בהם מחזיק הנהג ולא רק בגין רישיון כלי הרכב שבעת הנהיגה בו ביצע הנהג את עבירת התנועה המיוחסת לו.

בפועל, מי שבדרך כלל עוצר את הנהגים בגין ביצוע עבירות שבגינן ניתן להורות על פסילה מנהלית, הנם שוטרים שאינם בדרגת קצין כלל. לפיכך, במקרה כזה, במידה לאותו שוטר יש חשד סביר שהנהג עבר עבירה שבגינה ניתן להטיל פסילה מנהלית, השוטר רשאי לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה.

לחילופין, השוטר רשאי לקחת ממנו את רישיון הנהיגה שלו ולתת לנהג אישור בכתב בדבר נטילת הרשיון שלו וזימון לשימוע בתוך 3 ימים בפני קצין משטרה. לחלופי חילופין, השוטר רשאי לתת לו זימון לשימוע גם מבלי ליטול את רשיון הנהיגה שלו.

במסגרת השימוע, על קצין המשטרה להודיע לנהג על העבירה בגינה הוא מואשם, לאפשר לו להגיב על כך ולהשמיע את טענותיו, ולשקול אותן בתום לב, לפני שיתן את החלטתו בנושא.

כאמור, הקצין רשאי לפסול את רישיון הנהיגה רק אם לדעתו קיימת אפשרות סבירה שיוגש כתב אישום נגד אותו נהג. אם הוא לא סבור כך, עליו להחזיר לנהג את רשיון הנהיגה שלו.

במידה והקצין סבור כך והוא החליט להורות על הפסילה המנהלית, יש לקחת בחשבון שאם לא יוגש כנגד הנהג כתב אישום תוך 3 חודשים לאחר כן, אזי הפסילה המנהלית תבוטל, אלא אם כן בית המשפט האריך את מועד הפסילה לתקופה שיקבע, ומטעמים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו.

הפסילה תיחשב כבטלה גם במידה ותוך 6 חודשים לאחר מכן לא ניתן פסק דין, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת. כך קובע סעיף 50 לפקודת התעבורה.

במידה והנהג לא יופיע לשימוע, הקצין מוסמך לפסול את רשיון הנהיגה שלו גם בהיעדרו, והנהג יחשב כמי שהודיעו לו על כך, למרות שהדבר נעשה בהיעדרו. לפיכך, במידה והנהג ייתפס נוהג בתקופת השלילה, הוא עלול להיות מואשם בעבירת נהיגה תחת פסילת רשיון.

עם סיום שלילת הרשיון, ניתן לקבל את הרשיון בחזרה ביחידת המשטרה הרלוונטית בה הוא ופקד מלכתחילה.

כאמור, מיד לאחר שרישיון הנהיגה נפסל מנהלית ניתן וראוי לפנות לעורך דין מומחה בתעבורה, לצורך קבלת ייעוץ משפטי ובדיקת האפשרות לבטל את הפסילה.

פסילת רישיון על ידי משרד הרישוי

משרד הרישוי מוסמך לשלול את רשיון הנהיגה עקב ביצוע עבירות תנועה או עקב כושר נהיגה לקוי. לפניך הסבר ודוגמאות למקרים נפוצים.

פסילה עקב ביצוע עבירות תנועה

שלילת רשיון נהיגה תוטל עקב ביצוע מספר מסויים של עבירות תנועה או עקב צבירת מספר מסויים של נקודות חובה בגין ביצוע עבירות תנועה.

לדוגמא:

בגין צבירת 30 עבירות תנועה, למעט עבירות חנייה, או בגין צבירת 5 עבירות תנועה חמורות, במשך 5 השנים האחרונות, תוטל שלילת רישיון לתקופה של 5 שנים, וזאת כאמור בתקנה 212ב(א) לתקנות התעבורה.

בגין צבירת 36 נקודות בגין עבירות תנועה שונות – תוטל שלילת רישיון לתקופה של 3 חודשים. בתום תקופה זו ידרש הנהג לעבור שוב את מבחן התיאוריה כדי לקבל את רשיונו בחזרה, וזאת בהתאם לתקנה 549(ג) לתקנות התעבורה.

פסילה עקב כושר נהיגה לקוי

בהתאם לסעיף 51 לפקודת התעבורה (נוסח חדש), משרד הרישוי רשאי לשלול רישיון נהיגה או לסרב לתת רשיון כזה למי שלדעתה אינו ראוי לנהוג בשל כושר נהיגה לקוי. החלטת משרד הרישוי תיעשה בהתאם למידע שנמסר לה על כך על ידי המרב"ד, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אשר שייך למשרד הבריאות.

ראוי לציין כי ניתן בהחלט להגיש ערר על החלטת המרב"ד ולבטל את פסילת הרישיון כאמור.

תקופת הפסילה יכולה להיקצב לתקופה מסויימת או לצמיתות והיא תחול על כל רשיונות כלי הרכב בהם מחזיק הנהג.

עם סיום שלילת הרשיון, ניתן לקבל את הרשיון בחזרה בסניף משרד הרישוי בו הוא הופקד מלכתחילה.

שאלות נוספות? פנה/י אלינו: 072-3360520


תאריך: 26/10/2017 16:02TEST