עיכוב ביצוע עונש מאסר - באילו תנאים ומאילו סיבות?

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

רוצה לדחות את ביצוע עונש המאסר שהוטל עליך?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

כאשר נאשם במשפט פלילי מורשע במסגרת הכרעת הדין, ונגזר עליו עונש מאסר בפועל במסגרת גזר הדין, הכלל על פי ההלכה הפסוקה הינו שעונש המאסר שלו צריך להתבצע באופן מיידי לאחר מתן גזר הדין.

הלכה זו נובעת מהגישה לפיה עיכוב ביצוע עונש המאסר עלול לפגוע באינטרס הציבור להביא לאכיפה אפקטיבית של החוק והרתעת עבריינים פוטנציאליים באמצעות ביצוע עונש המאסר באופן מיידי, וכן לפגוע באמון הציבור במערכת המשפטית ומערכת אכיפת החוק.

הרציונל הוא שככל שמתרחק הזמן ממועד ביצוע או גילוי העבירה ועד למועד ריצוי העונש, כאשר במהלך פרק זמן זה הנאשם מורשה להתהלך חופשי בציבור, פוחתת השפעתו המרתיעה של העונש ונפגע האמון שרוחש הציבור כלפי מערכת המשפט.

בנוסף, עיכוב ביצוע עונש המאסר עלול לסכן את ביטחון הציבור ושלומו בשל החשש שהנאשם ימלט מהדין או יפגע במתלונן.

יחד עם זאת, המחוקק מכיר בכך כי יתכנו מקרים חריגים אשר יצדיקו את עיכוב ביצוע המאסר ודחייתו למועד מאוחר יותר. בהתאם לכך איפשר המחוקק לנאשם לבקש מבית המשפט שגזר את דינו או מבית המשפט לערעור להורות על עיכוב ביצוע עונש המאסר וזאת בהתאם לסעיף 87 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

לשם כך, על הנאשם לנמק את בקשת עיכוב ביצוע בסיבות ענייניות, כגון צורך בתקופת התארגנות לפני תחילת ריצוי המאסר, ולרוב בשל הגשת ערעור, שאז הדחייה תתבקש עד למתן ההכרעה בערעור.

במקרה של הגשת ערעור מתעורר הצורך למנוע גרימת פגיעה קשה בחירותו האישית של הנאשם ובמידה וערעורו יתקבל בדיעבד ויסתבר שעונש המאסר הוטל עליו שלא בצדק.

עם זאת יובהר כי עצם הגשת הערעור איננה מצדיקה אוטומטית את עיכוב ביצוע עונש המאסר, אלא יש לשקול לשם כך מכלול שיקולים, כפי שנסביר בהרחבה בסקירה שלפניך.

במסגרת הדיון בבקשת נאשם לעיכוב ביצוע עונש המאסר שלו, על בית המשפט לאזן בין האינטרס הציבורי לפיו הנאשם יתחיל מייד לבצע את עונש המאסר שלו, לבין האינטרס הפרטי של הנאשם לדחות את ביצוע המאסר שלו.

לשם כך על בית המשפט לשקול את שיקולים מסויימים בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של המקרה שבפניו, וזאת כפי שנקבע ע"י בית המשפט העליון במסגרת הליך ע"פ 111/99 שוורץ נ' מדינת ישראל.

שיקולי בית המשפט בבקשה לדחיית המאסר

חומרת העבירה ונסיבות ביצוע העבירה - ככל שהעבירה חמורה יותר, כך יקטן הסיכוי שביצוע המאסר יידחה ולהיפך. שכן, ככל שהעבירה חמורה ומשמעותית יותר, כגון עבירות הריגה, עבירות מין, שוחד וכיו"ב, כך גם גדל וגובר האינטרס הציבורי להענשת הנאשם באופן מיידי.

כאשר מדובר בעבירות תעבורה למשל, אשר העונש המוטל במסגרתן הנו שלילת רישיון נהיגה, נבחנת גם מידת מסוכנות הנאשם לציבור. במידה ונמצא כי קיימת סבירות גבוהה שגם במהלך תקופת השהיית העונש יוסיף הנאשם לסכן את הציבור, הנטיה תהיה לדחות את עיכוב הביצוע.

אורך תקופת המאסר שהושתה על המבקש - ככל שעונש המאסר קצר יותר, כך יגדל הסיכוי שביצוע המאסר ידחה ולהיפך. זאת בשל החשש לפיו במידה והנאשם יזוכה בערעור, אזי הדבר יקרה לאחר שהוא כבר השלים את ביצוע תקופת המאסר שלו.

כך לדוגמא, כאשר המדובר על תקופת מאסר קצרה בהתייחס למועד שבו אמור להישמע הערעור בפני בית המשפט, קיימת אפשרות כי החשוד ירצה את עונשו לפני מועד ערעורו או לפני שיתקבל פסק הדין בערעור. במקרה שכזה, מן הראוי יהיה לעכב את ריצוי המאסר על מנת לאפשר לחשוד לממש את זכות הערעור.

מנגד, אורך תקופת המאסר שהושתה על הנידון עשוי להשפיע על הערכת החשש להימלטות הנידון מהדין או לנקיטת ניסיונות לשיבוש הליך הערעור מצדו.

סיכויי הערעור - במקרה זה המבחן העיקרי הנו רצינות הטענות. בעבר היה מקובל לדחות את המאסר במידה והנאשם הצליח להוכיח שקיימים סיכויים בולטים להצלחת הערעור שלו או שיש עיוות בולט יותר בפסק דינו.

פסק דין שוורץ ריכך הלכה זו בקובעו שדי בכך שמדובר בטענות ממשיות אשר עשוי להיות בהן כדי להשפיע על תוצאות הערעור אם תתקבלנה, כדי להטות את הכף לכיוון עיכוב המאסר עד לבירור הערעור.

ערעור על חומרת העונש בלבד או גם על ההרשעה עצמה - יש לבחון האם הערעור הוגש רק על חומרת העונש במסגרת גזר הדין או גם על עצם ההרשעה במסגרת הכרעת הדין.

כאשר המדובר בערעור רק על חומרת העונש, ועל פניו אין מדובר בעונש החורג ממדיניות הענישה המקובלת, הנטיה תהיה שלא לעכב את ביצוע המאסר, למעט במקרים חריגים, מאחר שבמקרה כזה ההרשעה כבר חלוטה ולא מתקיים אותו פוטנציאל לשינוייה בערעור.

עברו הפלילי של המבקש והתנהגותו במהלך המשפט - ככל שעברו הפלילי של הנאשם כבד יותר, כך יקטן הסיכוי לדחות את ביצוע המאסר ולהיפך. כמו כן על בית המשפט לבחון האם הנאשם שיתף פעולה עם החוקרים, האם הוא הביע חרטה, האם הוא נשמע לצווי בית המשפט וכדומה.

נסיבותיו האישיות של המבקש - נסיבות אישיות מיוחדות של הנאשם יכולות להשפיע על משקלו של האינטרס הציבורי בביצוע מיידי של המאסר, כמו גם להוות שיקול לדחיית מועד ביצוע עונש המאסר. לדוגמא, לצורך ביצוע טיפולים רפואיים שהנאשם צריך לעבור.

כאמור, על בית המשפט לשקול את כל השיקולים הנ"ל יחדיו ובמצטבר, כאשר ביהמ"ש העליון הבהיר שאין המדובר ברשימה סגורה של שיקולים וזאת ובשים לב לנסיבותיו של הספציפיות של המקרה המובא בפניו.

בנוסף, ניתן להתנות את עיכוב הביצוע בתנאים שונים. דוגמא מפורסמת לנאשם אשר בית המשפט נענה לבקשת עיכוב ביצוע עונש המאסר שלו, הנה הנשיא לשעבר משה קצב, אשר הורשע על ידי ביהמ"ש המחוזי בביצוע עבירות מין ונדון ל-7 שנות מאסר.

ביהמ"ש העליון נעתר לבקשתו לדחות את עונש המאסר שלו, בקובעו כי סיכויי הערעור שלו אינם גבוהים אך עם זאת הם אינם משוללי יסוד. עיכוב הביצוע הותנה באיסור יציאתו של קצב מהארץ, הפקדת דרכונו במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב, הפקדת ערבות עצמית בסך 100,000 ₪ ושתי ערבויות צד ג' בסך 100,000 ₪ כל אחת.

נדגיש כי בכל מקרה קיים צורך לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי מנוסה על מנת להגיש בקשה לדחיית ביצעו עונש המאסר, לא כל שכן, אם ברצונך להגדיל את הסיכויים שהבקשה אכן תתקבל בבית המשפט.

לשיחה אישית עם עורך דין חייג/י: 072-336-0520


תאריך: 24/10/2017 11:34TEST