המרת עונש מאסר בעבודות שירות לפי חוק - אימתי?

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

מתי יומר עונש מאסר בעבודות שירות?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

עבודות שירות הנן סוג מקל של עונש שבית המשפט רשאי להטיל על נאשם במידה והוא גזר עליו עונש מאסר שאינו עולה על 6 חודשים.

במקרים אלו, במקום שהנאשם ירצה את עונש המאסר בבית הסוהר, הוא יבצע עבודה במוסדות לתועלת הציבור כגון בתי חולים, ספריות, ובתי ספר, וזאת מחוץ לכותלי בית הסוהר. 

כלומר, המדובר בעונש שמהווה חלופת כליאה ומאפשר להמיר תקופות מאסר קצרות בביצוע עבודות שירות.

קראו בהרחבה: על תנאי החזקתו של אדם במעצר

בדרך כלל, בית המשפט מחליט להמיר את עונש המאסר בעבודות שירות כאשר מדובר בנאשמים שאינם עבריינים סדרתיים ומסוכנים לציבור, או כאשר העבירות בהן הואשמו אינן חמורות וישנן נסיבות אישיות המצדיקות עבודות שירות.

במהלך תקופת ביצוע עבודות השירות, על המורשע לבצע את עבודות השירות באופן רציף 5 ימים בשבוע, במשך 8.5 שעות עבודה ביום, ללא שכר ובכפוף לתנאים שנקבעו לגביו על ידי בית המשפט והממונה על עבודות שירות.

מעבר לכך, המורשע רשאי לנהל שגרת חיים רגילה, לחיות וללון בביתו.

קראו עוד בנושא: מאסר על תנאי

יתרונות עבודות השירות

להמרת עונש מאסר בעבודות שירות ישנן יתרונות הן לטובת הנאשם והן לטובת הציבור, זאת הן במישור הפרקטי והן במישור הערכי.  

במישור הפרקטי, עבודות השירות מאפשרות להקטין את הצפיפות והעומס שמוטל על בתי הסוהר ולהוזיל את עלויות המאסר, כמו כן מאפשרות לנאשם להמשיך ולקיים חיי משפחה וחברה כמעט סדירים במהלך תקופת ביצוע עבודות השירות. 

במישור הערכי, עבודות השירות מסייעות לשיקום הנאשם באמצעות חזרה לחיים תקינים ונורמטיביים מבלי לחוות את החוויה הקשה של השהייה במאסר בבית כלא, שלא פעם אף עלולה לדרדר אותו עוד יותר.

בנוסף, עבודות השירות משרתות את הקהילה ומקדמת את רווחתה, מאפשרות לנאשם לפצות את הציבור על הנזק שהוא גרם לו בגין העבירה שהוא ביצע, כמו כן מקנות לנאשם כישורי עבודה וערכי התנדבות ותרומה לחברה.

מקורות החקיקה של עבודות השירות 

סוגיית עבודות השירות מעוגנת בחוק במסגרת פרק ו', סימן ב1 לחוק לחוק העונשין, תשל"ז-1977, כמו כן במסגרת תקנות העונשין (נשיאת מאסר בעבודות שירות) התשע"ב-2011.

הסמכות להמיר את עונש המאסר לעבודות שירות, קבועה בסעיף 51ב(א) לחוק העונשין, אשר קובע כך:

"בית משפט שגזר על נאשם מאסר בפועל לתקופה שאינה עולה על ששה חודשים, רשאי להחליט בגזר הדין שהנידון ישא את עונש המאסר, כולו או חלקו, בעבודת שירות.

קבע בית המשפט כי חלק מעונש המאסר יהיה בעבודת שירות, יישא הנידון את חלק העונש האמור בתום תקופת המאסר בפועל, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת."

בהתאם לסעיף 51ב(ב) לחוק העונשין, בית המשפט ימיר את עונש המאסר בעבודות שירות רק לאחר שקיבל את חוות דעת ממונה לפיה הנאשם נמצא מתאים לעבודות שירות, כאשר הנאשם הסכים לבצע את עבודת שירות בהתאם לחוות דעת הממונה.

בית המשפט רשאי לתת עונש של עבודות שירות רק לאחר ששלח את הנאשם לקבלת חוות דעת מהממונה והממונה על עבודות שירות מצא כי הנו כשיר לבצע עבודות שירות, לאחר קבלת אישור רפואי וראיון קבלה.

רוצים לדעת מהן הזכויות במעצר ימים? הקליקו כאן

הפסקה מנהלית של עבודות השירות

מאחר שעבודות השירות נחשבות כמתן פריבילגיה לנאשם, אזי במידה והנאשם מפר את כללי עבודות השירות התנאים שנקבעו לגביו, הוא עלול להיות חשוף בכל שלב להליך הפסקה מנהלית של עבודת השירות.

במקרה כזה הוא ייאלץ להפסיק את ביצוע עבודות השירות ולהמשיך לרצות את יתרת תקופת עונשו במסגרת מאסר בבית הסוהר.

בין היתר, ניתן להורות על הפסקת עבודות השירות במידה והנאשם לא עומד בתנאים שנקבעו לו, במידה ובמהלך תקופת ביצוע עבודות השירות נפתח כנגד הנאשם תיק נוסף, או במידה שהוא נשפט ונשלח למאסר בפועל בגין תיק אחר.  

ההחלטה בדבר הפסקת עבודות השירות תינתן על ידי נציב בתי הסוהר או קצין בדרגת גונדר שהוסמך לכך.

יחד עם זאת, החלטה זו תתקבל רק לאחר שניתנה לנאשם אפשרות להשמיע את טיעוניו, כאשר הנאשם גם רשאי לערער על החלטה זו באמצעות הגשת עתירת אסירים. 

בנוסף, במקרה בו נגזר דינו של הנאשם בתיק אחר בעת תקופת ביצוע עבודות השירות, בית המשפט עצמו רשאי להורות על הפסקת ביצוע העבודות וריצוי יתרת תקופת העונש בבית הסוהר.

על החלטה זו ניתן לערער לפני בית משפט גבוה יותר.

לקבלת ייעוץ משפטי בענייני פלילים חייגו: 072-3360520


תאריך: 18/01/2017 13:56TEST