נתפסת נוהג ללא רישיון? התמודדות מול אישום של נהיגה ללא רישיון

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

נתפסת נוהג ללא רישיון נהיגה?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

תפסו אותך נוהג ללא רישיון נהיגה או שהרישיון לא היה בתוקף? מה דינו של אדם שנתפס בנהיגה ללא רישיון לפי חוק? כיצד ניתן להתמודד מול אישום לפי סעיף 10 לפקודת התעבורה? תשובות לשאלות אלו ועוד דוגמאות והסברים בסקירה שלפניך.

עבירת נהיגה ללא רישיון כוללת למעשה מספר מצבים, בעלי דרגות חומרה שונות ודרגות ענישה שונות בהתאם. עונשים אלו יוחמרו במידה ומדובר בעבירה חוזרת ו/או בעבירה שבוצעה בנסיבות שבל"ר - שימוש ברכב ללא רשות בעליו. כלומר, במידה והנהג ביצע את עבירת הנהיגה ללא רישיון גם תוך כדי נהיגה ברכב שהוא נטל מאדם אחר ללא קבלת רשותו לכך.

האיסור העיקרי על נהיגה ללא רישיון מעוגן בסעיף 10 לפקודת התעבורה אשר קובע כי אסור לנהוג ברכב מנועי ללא רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג וכן אסור לבעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו להרשות לנהוג ברכב למי שאין לו רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב. 

נהיגה ללא רישיון נהיגה בכלל

עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה בכלל מתרחשת כאשר מדובר בנהג שמעולם לא קיבל רישיון נהיגה, בין אם הוא לא למד כלל נהיגה ובין אם הוא למד אך טרם עבר את מבחני הרישוי. לרוב מדובר בנהגים צעירים שטרם הספיקו להוציא רישיון נהיגה, או קטינים שטרם הגיעו כלל לגיל שניתן להוציא בו רישיון נהיגה ואשר מבקשים מחבריהם לאפשר להם לצאת לנסיעת התנסות קצרה בכלי הרכב שלהם.

עבירה זו נחשבת לעבירה החמורה ביותר מתוך מדרג עבירות הנהיגה ללא רישיון. שכן, נהג שלא קיבל רישיון מעולם הינו נהג חסר מיומנות והכשרה ועל כן הסכנה שנשקפת ממנו לציבור והנזקים שהוא עלול לגרום, לגוף ו/או לנפש, הינם חמורים ביותר.

העונש על נהיגה ללא רישיון בכלל הינו מאסר עד שנתיים וכן שלילת רישיון עתידי למשך לפחות 3 חודשים, בהתאם לסעיף 38(1) לפקודת התעבורה. במידה והנהג גם גרם לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש ובשנתיים שקדמו לביצוע העבירה כבר עבר עבירה כזו, אז פסילת הרישיון העתידי שלו תהיה למשך לפחות שנה, כאמור בסעיף 39 לפקודה.

יחד עם זאת, בשני המקרים בית המשפט רשאי לקצר את תקופת הפסילה במידה וקיימות נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת. לפיכך, אם וככל שאותו נהג יקבל בעתיד רישיון נהיגה, יהיה עליו להפקיד את הרישיון החדש שקיבל במזכירות בית המשפט שבו ניתן פסק הדין כנגדו, כאשר תקופת השלילה תתחיל רק ממועד ההפקדה בפועל. בנוסף לשלילה בפועל, הנהג צפוי לקבל גם שלילה על תנאי וכן קנס כספי.

נהיגה בכלי רכב ללא רישיון שמתאים לאותו סוג רכב

עבירת נהיגה בכלי רכב ללא רישיון שמתאים לאותו סוג רכב מתרחשת כאשר מדובר בנהג שיש לו כבר רישיון נהיגה לכלי רכב מסוים, אך הוא נתפס כשהוא נוהג על כלי רכב אחר שלגביו אין לו רישיון.

גם עבירה זו נחשבת לעבירה חמורה ועל כן העונש בגינה כולל אף הוא מאסר עד שנתיים וכן שלילת רישיון למשך לפחות 3 חודשים, בהתאם לסעיף 38(1) לפקודת התעבורה. במידה והנהג גרם לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש ובשנתיים שקדמו לביצוע העבירה כבר עבר עבירה כזו, אז פסילת הרישיון שלו תהיה למשך לפחות שנה, כאמור בסעיף 39 לפקודה. יחד עם זאת, בשני המקרים בית המשפט רשאי לקצר את תקופת הפסילה במידה וקיימות נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת. בנוסף לשלילה בפועל, הנהג צפוי לקבל גם שלילה על תנאי וקנס כספי.

היקף העונש ייקבע, בין היתר, לפי מידת הכשרתו של הנהג ורמת המסוכנות שלו. לדוגמא, העונש שיוטל על נהג צעיר בעל רישיון לרכב פרטי שנתפס נוהג על משאית יהיה מטבע הדברים חמור מזה של נהג ותיק בעל רישיון למשאית עד 15 טון, אשר נתפס נוהג במשאית במשקל 20 טון.

נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף

עבירת נהיגה ללא רישיון בתוקף מתרחשת כאשר מדובר בנהג שכבר קיבל בעבר רישיון נהיגה לכלי הרכב שבו נהג בעת שנתפס, אך הרישיון איננו בתוקף. לרוב מדובר במקרים בהם הנהג לא חידש את תוקף הרישיון שלו עקב אי תשלום קנסות ו/או אגרת רישיון נהיגה, או סתם עקב שכחה/חוסר תשומת לב לכך שעליו לחדש את הרישיון.

עבירה זו נחשבת לעבירה טכנית וקלה יותר מנהיגה ללא קבלת רשיון כלל. שכן, מדובר בנהג שכבר למד נהיגה ועבר את מבחני הרישוי ולרוב גם הספיק לרכוש מיומנות וניסיון בנהיגה ועל כן הסכנה שנשקפת ממנו לציבור הינה פחותה בהרבה מנהג שלא קיבל רישיון מעולם. זו גם הסיבה מדוע בית המשפט יתחשב לעניין העונש במקרה והנהג ידאג לחדש את רישיונו לפני תחילת המשפט כנגדו ובכך יסיר את המחדל שנעשה על ידו.

העונש בגין ביצוע עבירה זו ייקבע בהתאם למשך תקופת פקיעת הרישיון וזאת בהתאם לאמור בצו התעבורה (עבירות קנס) התשס"ב - 2002:

  • נהיגה ללא רישיון תקף לתקופה של עד 6 חודשים - תוביל לברירת קנס/משפט.
  • נהיגה ללא רישיון תקף לתקופה מעל 6 חודשים - תגרור זימון חובה לבית המשפט והעונש עליה יהיה בדרך כלל פסילה מותנית וקנס כספי.
  • נהיגה ללא רישיון תקף לתקופה של למעלה משנה - תגרור זימון חובה לבית המשפט וכן חיוב לעבור שוב את מבחני הרישוי, העיוני והמעשי, כדי לקבל את רישיונו בחזרה. העונש עליה יהיה בדרך כלל פסילה בפועל וקנס כספי.

נהיגה בזמן פסילת רישיון או בניגוד לתנאים

סעיף 67 לפקודת התעבורה קובע כי הנהיגה אסורה בכלל למי שנפסל מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה, לנהוג ברכב וכן למי שרישיונו נפסל וזאת למשך תקופת הפסילה. בנוסף, אסור לנהוג בניגוד לתנאים שקבועים ברישיון הנהיגה.

נהיגה בזמן פסילת רישיון או בניגוד לתנאים נחשבת לעבירה חמורה במיוחד, כאשר מי שעובר על איסורים אלו או מרשה לנהג כזה לנהוג ברכבו, דינו מאסר עד 3 שנים עם או בלי קנס כספי גבוה. 

במידה ונתפסת נוהג ללא רשיון, מומלץ לפנות לעורך דין שבקי ומנוסה בדיני תעבורה כדי לחלצך במידת הניתן מהרשעה בביצוע עבירה זו ו/או מגזר דין חמור.

שאלות נוספות? פנה/י אלינו: 072-3360520


תאריך: 26/10/2017 16:01TEST