חשוד בביצוע מעשה סדום לפי סעיף 347 לחוק העונשין?

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

חשוד בביצוע מעשה סדום? הוגש נגדך כתב אישום?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

מעשה סדום מוגדר בסעיף 347 לחוק העונשין כהחדרת איבר גוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם.

יש לשים לב שבעוד עבירת אונס מתייחסת לתקיפה מינית של נשים בלבד, מאחר והיא מוגדרת כהחדרה של איבר גוף או חפץ לאיבר המין של האשה, אזי עבירת מעשה הסדום יכולה להתבצע הן בנשים והן בגברים.

בדומה לעבירת האונס, גם עבירת מעשה הסדום נחשבת כעבירת מין חמורה ביותר ועל כן מי שביצע אותה חשוף לעונשי מאסר חמורים, לרבות עונש מאסר של 16 שנים ואף של 20 שנים במידה ומעשה הסדום בוצע בנסיבות מחמירות.

מטבע הדברים, המחוקק הישראלי מתייחס בחומרה רבה גם למקרים בהם מעשה הסדום בוצע בקטינים קרי, מי שטרם מלאו להם 18 שנים ובמיוחד קטינים שהנם בני משפחתו של מבצע העבירה, וזאת כפי שנסביר בהרחבה.

שימו לב, במקרה של מעצר על ידי המשטרה או זימון לחקירה בחשד לביצוע מעשה סדום, חשוב להקדים ולשכור שירותים של עורך דין פלילי המתמחה בייצוג חשודים בעבירות מין, על מנת שייצג אותך כבר מתחילת ההליך הפלילי ומסיבות שגם אותן נסביר מיד.

יסודות עבירת מעשה הסדום

סעיף 347 לחוק העונשין מגדיר דרגות חומרה שונות של ביצוע מעשה הסדום, עם רמות ענישה תואמות וזאת כמפורט להלן:

סעיף 347(ב) לחוק העונשין

קובע שביצוע מעשה סדום בנסיבות המפורטות בסעיף 345 לחוק, שעוסק בעבירת האונס, בשינויים המחוייבים, דינו כאונס.

לפיכך, במידה ומעשה הסדום בוצע בנפגע העבירה באחת מהנסיבות הבאות, העונש עליו יהיה 16 שנות מאסר: שלא בהסכמת הנפגע, בהסכמה שהושגה במרמה, בנפגע שטרם מלאו לו 14 שנים ואף בהסכמתו, תוך ניצול חוסר הכרה של הנפגע, או ניצול היותו חולה נפש או לקוי בשכלו.

במידה ומעשה הסדום בוצע בנפגע העבירה באחת מהנסיבות המחמירות הבאות, העונש עליו יוחמר ל-20 שנות מאסר. בנפגע מתחת לגיל 16 וזאת שלא בהסכמתו החופשית, או בהסכמה שהושגה ממנו במרמה, או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה שלו, או תוך ניצול היותו חולת נפש או לקוי בשכלו, תוך איום בנשק חם / קר, תוך גרימת חבלה גופנית / נפשית או הריון, תוך התעללות, בנוכחות אחר שחבר עמו למעשה הסדום.

סעיף 347(א)(1) לחוק העונשין

קובע שהעונש על ביצוע מעשה סדום במי שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 16 שנים, או במי שמלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים ותוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינו 5 שנות מאסר.

סעיף 347(א)(2) לחוק העונשין גם קובע חזקה לעניין ניצול יחסי התלות, לפיה במידה ומעשה הסדום נעשה בנפגע שמלאו לו 16 שנים אך טרם מלאו 18 שנים, על ידי מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה, במהלך התקופה שבה ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, אזי יראו את אותו מטפל כמי שעשה את מעשה הסדום תוך ניצול יחסי תלות, למעט במקרה בו מעשה הסדום נעשה לפני תחילתו של הטיפול הנפשי ובמסגרת קשר זוגי.

יחד עם זאת, סעיף 353 לחוק העונשין קובע  שמי שנאשם בביצוע עבירת מעשה סדום לפי סעיף 347(א) לחוק, יוכל להתגונן בכך שהבדל הגילים בינו לבין הקטין אינו עולה על שלוש שנים וזאת אם הקטין הסכים למעשה והמעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם.

עוד בנושא: ביצוע עבירות מין בקטינ/ה

סעיף 347(א1) לחוק העונשין

קובע  שמי שעושה מעשה סדום באדם שמלאו לו 18 שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו 3 שנות מאסר.

ביצוע מעשה סדום בקטין בן משפחה או בחסר ישע

החוק הישראלי מתייחס בחומרה יתרה גם למצבים בהם מעשה הסדום נעשה על ידי העבריין בבן משפחתו או בחסר ישע שהוא אחראי עליו.

סעיף 351(א) לחוק העונשין קובע שמי שביצע מעשה סדום לפי סעיף 347(ב) לחוק, כלומר, בנסיבות שמוגדרות כאונס, באדם שהוא קטין בן משפחתו, או בחסר ישע שהוא אחראי עליו, דינו 20 שנות מאסר.

סעיף 351(ב) לחוק העונשין קובע שמי שעשה מעשה סדום בבן משפחתו שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים, דינו 16 שנות מאסר.

עבירה חמורה, ענישה קשה וכתם של קלון

הרשעה בגין ביצוע מעשה סדום עלולה להביא לעונשי מאסר ארוכים ולפגיעה בלתי הפיכה בשמו הטוב של הנאשם.

עצם ההעמדה לדין, גם ללא הרשעה בסיומה ואף מעצר וחקירה בלבד, שהסתיימו בסגירת התיק ללא העמדה לדין, עלולים להטיל קלון רב. לפיכך, חשוב מאד ואף קריטי לפנות ולשכור את שירותיו של עורך דין מומחה לתחום, כבר בתחילת ההליכים הפליליים ולמעשה מיד לאחר שנודע על דבר החשדות ובשלב ראשוני ככל שניתן.

בשל חומרתה של העבירה ובשל העובדה כי לכל אדם עומדת הזכות לייצוג משפטי, זה בדיוק המקום לעשות זאת ויפה שעה אחת קודם. כאמור, הענישה הצפויה והכתם החברתי שדבק בחשוד / נאשם בביצוע מעשה סדום קשים וקיצוניים.

במקרה הצורך, ניתן לפנות להתייעצות אישית עם עורך דין פלילי מנוסה 24 שעות ביממה באמצעות לחיצה על החייגן המופיע בראש העמוד.


תאריך: 24/08/2020 14:31TEST