חשוד בביצוע מעשה מגונה לפי סעיף 348 או 349 לחוק העונשין?

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

ייצוג משפטי במקרה של חשד לביצוע מעשה מגונה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

מעשה מגונה מוגדר כ"מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים", כאמור בסעיף 348(ו) לחוק העונשין והוא נחשב לעבירת מין פחות חמורה במדרג עבירות המין ומצד שני, המדובר על העבירה השכיחה ביותר.

חשוב לזכור ולדעת כי הרשעה בביצוע מעשה מגונה עלולה להוביל לעונש מאסר ממושך ולמרות "הדירוג הנמוך" במדרג החומרה של עבירות המין, חשוב מאד לדאוג לייצוג משפטי הולם, באמצעות עורך דין המתמחה בייצוג בעבירות מין.

הפניה אל עורך הדין, כפי שנרחיב בהמשך, צריכה להתבצע בשלב מוקדם ככל שניתן, בעת הזימון לחקירה במשטרה או בעת מעצר החשוד והבאתו לתחנת המשטרה. הזכות לייצוג משפטי הנה זכות שאותה חשוב לממש בכל מקרה של חדש בפלילים, לא כל שכן בעת חשד לביצוע עבירות מין ובכללן גם חשד לביצוע מעשה מגונה.

קיימים שני סוגים של מעשה מגונה: מעשה מגונה לפי סעיף 348 לחוק העונשין ומעשה מגונה בפומבי לפי סעיף 349 לחוק העונשין. 

מעשה מגונה מתייחס בדרך כלל למעשים שכוללים נגיעות בגוף של אדם אחר בהקשרים מיניים ושלא בהסכמתו של אותו אדם, כגון נגיעות באיזורים מוצנעים בגופו, התחככות בגופו למטרת סיפוק מיני, נשיקות שנכפות עליו ושלא על רקע משפחתי / חברי וכדומה. 

מעשה מגונה בפומבי מתייחס בדרך כלל לביצוע תנועות מגונות, התערטלות וחשיפת איברים מוצנעים, או ביצוע מעשה אוננות בפני אדם אחר וללא מגע בו.

חוק העונשין מגדיר מקום "פומבי" כמקום ציבורי, כשאדם יכול לראות את המעשה מכל מקום שהוא, או מקום שאינו ציבורי, וכשאדם שנמצא במקום ציבורי יכול לראות את המעשה. לדוגמא, כשאדם שנמצא בתוך ביתו הפרטי חושף את איבריו האינטימיים בחלון ביתו, כך שכל אדם שנמצא ברחוב ועובר ליד ביתו יכול לראות אותו.

החוק הישראלי קובע רמות ענישה שונות לגבי ביצוע עבירת מעשה מגונה, שמוחמרות במיוחד כאשר מדובר בנפגעים שהנם קטינים קרי, נפגעים מתחת לגיל 18, תוך החמרה נוספת לגבי קטינים שהינם גם בני משפחה של מבצע העבירה וכן לגבי חסרי ישע.

רמות הענישה בגין ביצוע עבירת מעשה מגונה

להלן הסבר אודות העונשים הצפויים לעבריין המין במקרה של הרשעה בביצוע מעשה מגונה, בהתאם לחומרת העבירה.

מעשה מגונה לפי סעיף 348 לחוק העונשין

העונש על מעשה מגונה בפני אדם מעל גיל 16, הנו 3 שנות מאסר.

העונש על מעשה מגונה בפני קטין בין גיל 14 לגיל 18, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, הנו 4 שנות מאסר.

העונש על מעשה מגונה בפני אדם מעל גיל 18, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או שירות, הנו 2 שנות מאסר.

העונש על מעשה מגונה בפני אדם מעל גיל 18, על ידי מטפל נפשי ובנסיבות המפורטות בסעיף 347א(ב) לחוק, הנו 3 שנות מאסר. מדובר במקרים בהם מטפל נפשי שהינו פסיכולוג, פסיכיאטר, או עובד סוציאלי, מבצע את המעשה המגונה במטופל שלו תוך ניצול התלות הנפשית שהמטופל פיתח בו.

העונש על מעשה מגונה בפני אדם מעל גיל 18, על ידי כהן דת ובנסיבות המפורטות בסעיף 347ב(ב) לחוק, הנו 3 שנות מאסר. מדובר במקרים בהם כהן דת, או מי שמציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות, מבצע את המעשה המגונה במטופל שלו תוך ניצול התלות הנפשית שהמטופל פיתח בו.

העונש על מעשה מגונה באדם בנסיבות שעוסקות בהשגת הסכמה שלא כדין כפי שמפורט לגבי עבירת האונס קרי, בהסכמה שהושגה במרמה, או בקטין מתחת לגיל 14 גם בהסכמתו, או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה / מחלת נפש / ליקוי נפשי, הנו 7 שנות מאסר.

העונש על מעשה מגונה באדם תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום באחד מהם, הנו 7 שנות מאסר.

העונש על מעשה מגונה בנסיבות מחמירות, כפי שמפורט לגבי עבירת האונס, כגון איום בנשק חם / קר, התעללות, גרימת חבלה נפשית / פיזית ועוד, הנו 10 שנות מאסר.

מעשה מגונה בפומבי לפי סעיף 349 לחוק העונשין

העונש על מעשה מגונה בפומבי בפני אדם מעל גיל 16 וזאת ללא הסכמתו, או תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה, או שירות, הנו שנת מאסר אחת.

במידה והמעשה המגונה בפומבי בוצע בפני קטין מתחת לגיל 16 שנים, העונש עולה ל-3 שנות מאסר.

מעשה מגונה בקטין בן משפחה או בחסר ישע

כאמור, המחוקק הישראלי מתייחס בחומרה רבה גם לביצוע מעשה מגונה בקטינים בני משפחה או בחסרי ישע על ידי האחראי עליהם, ועל כן הוא מחמיר את רמות הענישה לגבי ביצוע מעשים מגונים בהם במקרים הבאים, וזאת כאמור בסעיפים 351(ג) ו-(ד) לחוק העונשין:

  • מי שביצע בקטין בן משפחה או בחסר ישע מעשה מגונה שהעונש עליו הנו 7 שנות מאסר, כגון תוך ניצול ליקוי בשכלו או תוך שימוש בכח/אמצעי לחץ, עונשו יוחמר ל-10 שנות מאסר.
  • מי שביצע בקטין בן משפחה או בחסר ישע מעשה מגונה בנסיבות מחמירות, שהעונש עליו הנו 10 שנות מאסר, עונשו יוחמר ל-15 שנות מאסר.
  • מי שביצע בקטין בן משפחה או בחסר ישע מעשה מגונה במקרים אחרים, עונשו יוחמר ל-5 שנות מאסר.
  • מי שביצע מעשה מגונה בפומבי בפני קטין בן משפחה, עונשו יוחמר ל-4 שנים.

חשוב להדגיש כי כל העונשים הנ"ל הנם עונשי המקסימום הקבועים בחוק ולבתי המשפט ישנו שיקול דעת בעת לגבי גזר הדין הסופי.

מתי חייבים לפנות לעורך דין?

כפי שציינו כבר בפתיחת הדברים, חשד לביצוע מעשה מגונה מכל סוג שהוא הנו חשד חמור בביצוע עבירת מין ומחייב ייצוג של עורך דין פלילי מנוסה, המתמחה בייצוג עברייני מין.

הענישה הכרוכה בהרשעה בעבירות מין עשויה להגיע לשנים של מאסר בפועל וראוי להדגיש כי קיימת מגמה של החמרה בענישה של עברייני מין לאורך השנים האחרונות.

אם זומנת לחקירה במשטרה בחשד לביצוע מעשה מגונה או במקרה של מעצר, יש לפנות לייצוג משפטי בשלב מוקדם ככל שניתן, עוד לפני קיומה של החקירה הראשונית במשטרה.

זוהי זכותו המלאה של כל חשוד ולכל עצור, לא כל שכן כאשר המדובר על חשדות חמורים לביצוע מעשה מגונה.

עורכי הדין שלנו עומדים לרשותך בכל מקרה, 24 שעות ביממה. לפניה לקבלת ייעוץ משפטי אישי לחצו כאן


תאריך: 10/08/2020 16:00TEST