מניעת שלילת רישיון נהיגה: אלה הדרכים החוקיות שעומדות בפניך!

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

אפשר למנוע את שלילת רישיון הנהיגה שלך!


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

בית המשפט לתעבורה מוסמך להטיל עונש של שלילת רישיון הנהיגה בגין ביצוע עבירות תנועה שונות. כך קובע סעיף 35 לפקודת התעבורה. תקופת השלילה נקבעת בהתאם לחומרת העבירה, נסיבות ביצועה ועברו התעבורתי של הנהג. השלילה יכולה לנוע ממספר ימים עד לשנים רבות ואף לצמיתות במקרה של עבירות ונסיבות חמורות במיוחד.

אמנם, חשוב שתדע שישנם מקרים שבהם ניתן למנוע את שלילת רישיון הנהיגה ובכתבה הבאה נביא לפניך את כל האפשרויות הרלוונטיות לנושא זה.

מתי יש להטיל עונש שלילת רישיון

עונש שלילת הרישיון איננו בהכרח מחויב המציאות ולא על כל עבירת תנועה נהוג להטיל שלילת רישיון, כי אם על עבירות חמורות בלבד.

בנוסף, פקודת התעבורה מציינת רשימה סגורה של עבירות, שבגינן יש להטיל שלילת מינימום של רישיון הנהיגה, כדוגמת העבירות הבאות:

סעיף 37 - שלילת מינימום לחודשיים: בגין ביצוע עבירה המופיעה בתוספת השנייה, כאשר בשנתיים הקודמות לה כבר ביצע עבירה המופיעה בתוספת השנייה או הראשונה לפקודה.

מדובר למשל בעבירת נהיגה במהירות מופרזת העולה ביותר מ-30 קמ"ש מעל למהירות המרבית המותרת בדרך עירונית ולגבי יותר מ-40 קמ"ש מעל המהירות המרבית המותרת, בדרך שאינה דרך עירונית ובדרך מהירה. יחד עם זאת, בית המשפט רשאי להורות על תקופת שלילה קצרה יותר, במידה ויש נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת.

סעיף 38 - שלילת מינימום לשלושה חדשים: בגין ביצוע עבירה שמופיעה בתוספת הראשונה לפקודה, או עבירה שמופיעה בתוספת השנייה לפקודה אשר גרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש, או כל עבירת תנועה או עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש. יחד עם זאת, בית המשפט רשאי להורות על תקופת שלילה קצרה יותר, במידה ויש נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת.

סעיף 39 - שלילת מינימום לשנה אחת: בגין ביצוע עבירה שמופיעה בתוספת הראשונה או השנייה לפקודה שגרמה לתאונת דרכים ובה נחבל אדם חבלה של ממש, כאשר הוא כבר הורשע כאמור בשנתיים שקדמו לאותה עבירה. יחד עם זאת, בית המשפט רשאי להורות על תקופת שלילה קצרה יותר, במידה ויש נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת.

סעיף 39א - שלילת מינימום לשנתיים: בגין ביצוע עבירת נהיגה בשכרות וארבע שנים אם מדובר בביצוע עבירה חוזרת תוך שנה. יחד עם זאת, בית המשפט רשאי להורות על תקופת שלילה קצרה יותר, במידה ויש נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת.

סעיף 40 - שלילת מינימום לשלוש שנים: בגין גרימת מוות בנהיגה רשלנית או הפקרה לאחר פגיעה. יחד עם זאת, בית המשפט רשאי להורות על תקופת שלילה קצרה יותר, במידה ויש נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת.

כיצד ניתן למנוע את הטלת עונש שלילת רישיון

במידה ולא ניתן להוכיח את חפות הנהג מביצוע העבירה שמיוחסת לו, קיימות עדיין מספר דרכים למניעת הטלת עונש שלילת הרישיון. אולם, לשם כך מומלץ להיעזר בעורך דין שבקי ומנוסה בדיני תעבורה, אשר לא רק מכיר את הדרכים למניעת שלילת הרישיון, אלא גם מסוגל לממשן בפועל באמצעות הצגת טיעונים הולמים ומשכנעים בפני התביעה ו/או בית המשפט.

ככלל, מומלץ לנהל מבעוד מועד משא ומתן עם התביעה על מנת להגיע עמה להסדר טיעון שיכלול את הסכמתה גם לעניין העונש שהיא תבקש להטיל על הנהג הנאשם, כך שהוא לא יכלול עונש שלילת רישיון. במידה והדבר אינו אפשרי, תמיד ניתן לנסות ולשכנע את בית המשפט שלא להטיל עונש כזה וזאת כפי שיודגם להלן.

המרת השלילה בפועל בשלילה על תנאי

סעיף 36 לפקודת התעבורה קובע כי ככלל, ניתן להטיל את שלילת הרישיון על תנאי ואין חובה להטיל אותה בפועל וזאת אלא אם כן נקבע אחרת בחוק.

לפיכך, כל עוד החוק אינו מטיל שלילת מינימום בגין ביצוע עבירה מסוימת, ניתן לבקש מבית המשפט שיורה על הטלת עונש שלילת הרישיון על תנאי בלבד וזאת במיוחד כאשר מדובר בנהג נורמטיבי, בעל עבר תעבורתי נקי יחסית או חף מעבירות חמורות ו/או נהג שזקוק לרישיון הנהיגה לצורך פרנסתו, כגון נהג מונית.

במידת האפשר, מומלץ גם לנסות להגיע להסדר טיעון מוקדם עם התביעה לפיה הנהג יודה בביצוע העבירה, בתמורה לכך שהתביעה עצמה תבקש מבית המשפט להטיל עליו שלילה על תנאי בלבד.

לגבי המקרים בהם החוק מטיל שלילת מינימום בגין ביצוע עבירה מסוימת, כפי שהודגם לעיל, קובע סעיף 36 לפקודה כי גם במקרה כזה ניתן להטיל שלילה על תנאי, אך זאת רק במידה והחוק התיר להורות על שלילה לתקופה קצרה מתקופת המינימום.

כפי שצוין לעיל, כאשר החוק מתיר לקצר את תקופת המינימום, הוא מתנה זאת בקיום נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת. בהמשך לכך קבעה הפסיקה כי גם על מנת להמיר את עונש השלילה בפועל בשלילה על תנאי, יש להוכיח תחילה כי קיימות נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת.

ללא הוכחת נסיבות שמצדיקות זאת, לא ניתן להמיר את שלילת החובה בשלילה על תנאי וזאת כדי לא לרוקן את עונש הפסילה מתוכנו. כך קבע ביהמ"ש העליון במסגרת הליך ע"פ 77/84 מדינת ישראל נ' שקולניק וכן במסגרת הליך רע"פ 2350/05 שיינפלד נ' מדינת ישראל.

יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון כי כאשר מדובר לדוגמא בעבירה של נהיגה בשכרות, אשר העונש עליה הינו שלילת מינימום לשנתיים, בתי המשפט נוטים להחמיר במקרה כזה ולא לקבל טענות שונות בדבר היותן נסיבות מיוחדות שמצדיקות כביכול את קיצור תקופת המינימום ועל כן גם את המרת העונש לשלילה על תנאי.

כך נדחו טענות לפיהן מדובר בנהג ותיק שנהג בשכרות בפעם הראשונה בחייו, או נהג מובטל שזקוק לרישיון נהיגה כדי למצוא עבודה, או שכמות האלכוהול שנמצאה בגוף הנהג הייתה קטנה וקרובה לרמה המותרת על פי החוק.

המרת סעיף האישום בסעיף קל יותר

במקרים מסוימים ניתן לנסות להגיע להסדר טיעון עם התביעה בדבר תיקון סעיף האישום באופן שימיר סעיף אישום חמור בסעיף קל יותר, ללא עונש פסילת מינימום.

אם נחזור לדוגמא של האשמת הנהג בעבירה של נהיגה בשכרות, לפי סעיף 62(3) לפקודת התעבורה, אשר דורשת הוכחת ריכוז מינימאלי מסוים של אלכוהול בגוף ואשר העונש עליה הינו שלילת רישיון למינימום שנתיים, אז ניתן לנסות להמירה בסעיף האישום הקל יותר, של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים לפי תקנה 26(2) לתקנות התעבורה.

סעיף זה אינו דורש ריכוז מינימאלי מסוים של אלכוהול בגוף והעונש עליו הינו שלילת רישיון למינימום 3 חודשים בלבד.

סיווג השלילה

במקרים מסוימים ניתן לבקש מבית המשפט לסווג את עונש השלילה, כך שהוא לא יחול על כל סוגי הרכב שהנאשם מורשה לנהוג בהם או שהוא לא יחול באזורים מסוימים או בשעות מסוימות. אולם, גם לשם כך יש להוכיח קיומן של נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת.

לשם כך ישקול בית המשפט גם שיקולים שונים כגון עברו התעבורתי של הנהג ונסיבותיו האישיות, כגון: האם מדובר באם חד הורית או מפרנס יחיד, מידת המסוכנות שנשקפת ממנו לציבור, משך תקופת פסילת המינימום ועוד.

כך לדוגמא, ניתן לבקש ששלילת הרישיון תחול רק על רכבו הפרטי של הנהג ושהיא לא תחול על כלי רכב שמשמש אותו לפרנסתו, כגון טרקטור, אוטובוס ציבורי, משאית וכדומה.

כמו כן, ניתן לבקש להתיר לאם חד הורית להשתמש ברכבה הפרטי לצורך הסעת ילדיה לגני הילדים, בטווח שעות מסוימות בבוקר ובצהריים ולמטרה זאת בלבד.

כאמור, גם במקרים כאלו מומלץ לנסות להגיע להסדר טיעון עם התביעה, שיכלול את הסכמתה גם לעניין העונש שיוטל על הנהג הנאשם.

לסיכום, במידה ושלילת רישיונך עומדת על הפרק, כדאי מאוד לפנות לעורך דין שבקי ומנוסה בדיני תעבורה, זאת כדי לחלצך במידת הניתן מהשלילה ואף למנועה לחלוטין.

שאלות נוספות? פנה/י אלינו: 072-3360520


תאריך: 10/10/2017 09:12TEST