עבירות מין: עורך דין מומחה לייצוג בעבירות מין לשירותך 24 שעות ביממה!

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

אישום בעבירות מין מחייב ייצוג של עורך דין מעולה!


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

 

עבירות המין נחשבות לעבירות חמורות מאד, עקב הסבל הרב והנזקים הקשים, ולעיתים אף הבלתי הפיכים, שהם גורמים לקורבנותיהם.

מדובר בעבירות שכוללות תקיפה מינית וכרוכות במגע בגופו של קורבן העבירה, או עבירות שמתבטאות בהצגת מראות מיניים לנגד עיניו, אמירות מילוליות פוגעניות בעלות הקשר מיני ועוד.

בכל מקרה של חשד לביצוע עבירות מין, חשוב מאד לשכור שירותים של עורך דין פלילי מנוסה, שיידע כיצד לייצג את החשוד בדרך הטובה ביותר, כבר משלבי החקירה הראשוניים ולאורך ההליכים הפליליים הצפויים במקרים של עבירות מין חמורות.

המחוקק הישראלי הגדיר מגוון של מעשים שונים כעבירות מין, בעלות דרגות חומרה שונות ורמת ענישה בהתאם, כאשר רובן מופיעות במסגרת סימן ה' של פרק י' לחוק העונשין. גם בתי המשפט בארץ מתייחסים בחומרה רבה לביצוע עבירות מין ולרוב מטילים עונשי מאסר בגינם.

במה מאשימים אותך? 5 עבירות המין העיקריות

לפניך הסברים קצרים אודות חמשת עבירות המין הנפוצות ביותר.

אונס

בעילה לצרכי ההגדרה של עבירת אונס הנה החדרת איבר גוף או חפץ לאיבר המין של האשה.

סעיף 345 לחוק העונשין מגדיר אונס כבעילת אשה באחד מבין המצבים הבאים:

 • שלא בהסכמתה
 • בהסכמתה שהושגה במרמה
 • בהיותה קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה
 • תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית
 • תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית

העונש על אונס הוא 16 שנות מאסר, אולם הוא יוחמר ל-20 שנה, במידה והוא בוצע באחת מהנסיבות המחמירות הבאות:

 • בעילת קטינה מתחת לגיל 16 וזאת שלא בהסכמתה החופשית או בהסכמה שהושגה ממנה במרמה, או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה שלה, או תוך ניצול היותה חולת נפש  או לקויה בשכלה
 • בעילת אשה באיום בנשק חם או קר
 • בעילת אשה תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון
 • בעילת אשה תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו
 • בעילת אשה בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם

קראו בהרחבה על: עבירת אונס לפי סעיף 345 לחוק העונשין

מעשה סדום

מעשה סדום מוגדר בסעיף 347 לחוק העונשין כהחדרת איבר גוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם.

העונש על ביצוע מעשה סדום נקבע בהתאם לנסיבות בהן הוא נעשה:

 • ביצוע מעשה סדום שנעשה בנסיבות המפורטות בסעיף 345 דינו כאונס, כך שהוא צפוי לעונש של 16 או 20 שנות מאסר
 • ביצוע מעשה סדום באדם שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 16 שנים, או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו 16 וטרם מלאו לו 18 שנים ותוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, צפוי ל-5 שנות מאסר
 • ביצוע מעשה סדום באדם שמלאו לו 18 שנים ותוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, צפוי ל-3 שנות מאסר

בעילה אסורה בהסכמה

סעיף 346 לחוק העונשין מגדיר בעילה אסורה בהסכמה כביצוע אחד מהמעשים הבאים:

 • בעילת קטינה שהנה בין גיל 14 לגיל 16 ושאינה נשואה לו, או בעילת קטינה שהינה בין גיל 16 לגיל 18 וזאת תוך ניצול יחסי תלות או מרות, או תוך הבטחת שווא לנישואין. העונש על כך הנו 5 שנות מאסר. אם הבעילה נעשתה על ידי מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מתחזה לכך, ותוך כדי הטיפול, הבעילה תיחשב לניצול יחסי מרות, למעט במקרה בו הבעילה נעשתה לפני התחלת הטיפול ובמסגרת קשר זוגי.
 • בעילת אשה שמלאו לה 18 שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי. העונש על כך הנו מאסר 3 שנים.

מעשה מגונה

מעשה מגונה מוגדר בסעיף 348 לחוק העונשין כמעשה שבוצע באדם ללא הסכמתו לשם גירוי, סיפוק, או ביזוי מיניים. העונש על ביצוע מעשה מגונה הנו בדרך כלל 3 שנות מאסר. אולם, אם המעשה המגונה בוצע בקטין מעל גיל 14 ותוך ניצול יחסי מרות או תלות, העונש הנו 4 שנות מאסר.

אם המעשה המגונה בוצע בקטין שטרם מלאו לו 14 שנים ואף בהסכמתו, העונש הנו 7 שנות מאסר.

אם עבירת מעשה מגונה התבצעה בקטין שטרם מלאו לו 16 שנים וזאת שלא בהסכמתו, או בהסכמה שהושגה במרמה או תוך ניצול מצבו הנפשי / שכלי, העונש הנו עד 10 שנות מאסר.

סעיף 349 לחוק העונשין קובע שהעונש על ביצוע מעשה מגונה בפומבי, בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, או ביצוע מעשה מגונה בכל מקום שהוא תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, הנו שנת מאסר אחת.

ביצוע מעשה מגונה בכל מקום בפני קטין שטרם מלאו לו 16 שנים, מחמיר את העונש ל-3 שנות מאסר.

הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 מגדיר הטרדה מינית כביצוע אחד מבין המעשים הבאים:

 • סחיטה באיומים כמשמעותה לפי סעיף 428 לחוק העונשין, לצורך כפיית מעשה מיני.
 • מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני שמופנות לאדם שהראה למטריד שהוא אינו מעוניין בהן.
 • התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם שהראה למטריד שהוא אינו מעוניין בהן.
 • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
 • פרסום תצלום, סרט, או הקלטה, של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפילו או לבזותו, ומבלי שניתנה הסכמתו לפרסום. 


תלונה. פתיחת הליכים וחשד בביצוע עבירת מין

בגין ביצוע מעשה הטרדה מינית ניתן לנקוט הן בהליכים אזרחיים והן בהליכים פליליים. במישור האזרחי, ניתן להגיש כנגד המטריד תביעת פיצויים בשל ההטרדה המינית וללא הוכחת נזק עד לסך של 120,000 ₪.

במישור הפלילי, ניתן להגיש תלונה במשטרה כנגד המטריד, לצורך העמדתו לדין וזאת כאשר מדובר בהטרדה מינית שמתבטאת בארבעת הסוגים האחרונים של מעשי ההטרדה המינית שצויינו לעיל, כלומר, הצעות מיניות, התייחסויות מיניות, התייחסויות מיניות מבזות, ופרסום תצלומים, הקלטות או הפצת סרטונים מיניים. העונש הפלילי על ביצוע מעשים אלו נע בין שתיים לחמש שנות מאסר.

לנקיטת הליכים בגין ביצוע עבירת מין, יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת על חייו, עתידו, ושמו הטוב של מי שנחשד ויואשם בביצוע עבירות אלו, וזאת אף אם הוא לא יורשע במסגרתם בסופו של דבר.

לפיכך חשוב מאד להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי מנוסה בייצוג בעבירות מין וזאת בשלב מוקדם ככל שניתן.

אדם החשוד בביצוע עבירת מין חייב ייצוג משפטי. המדובר בעבירות מהחמורות ביותר בספר החוקים שלנו, ורק עורך דין מומחה יוכל להבטיח את זכויות החשוד וייצוגו הטוב ביותר כבר משלב החקירה והעברת התיק לפרקליטות, דרך השיקולים להגשת כתב אישום ועד לייצוג בהליך הפלילי לאחר הגשת כתב אישום.

דוגמה מתוך פסק דין שעסק באישום בעבירת מין

ע"פ 7082/09 פלוני נ' מדינת ישראל - ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה שהרשיע את המערער בביצוע מספר עבירות מין, גזר עליו עונש מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצויים לקורבן. לפי כתב האישום במהלך מספר חודשים בשנת 2006 נגע המערער בקטינה בדרכים בלתי הולמות, חשף בפניה את גופו ועוד.

לטענת המערער קיימים אי דיוקים בתאריכים בהם התנהג באופן המתואר בכתב האישום לפי גרסת הקטינה ולכן לא ניתן לקבוע את הממצאים הנדרשים בחלק מהעבירות המיוחסות לו, במקביל מתייחס הערעור גם לחומרת העונש שנגזר.

בית המשפט העליון בראשות כבוד השופט ניל הנדל דוחה את ערעור הנאשם שכן בעבירת מין קיימת האפשרות לבית המשפט להרשיע על סמך עדות הקורבן, כל עוד הוא מפרט מה הוביל אותו להסתמכות זו ובדנן קיימת ראיית חיזוק כנדרש לפי החוק והפסיקה לעניין זה שהנה מצבה הנפשי של הקטינה.

עוד בנושא: עבירות מין בקטינים


תאריך: 25/08/2020 16:58TEST