עבירת התחזות לפי סעיפים 441-445 לחוק העונשין

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

עבירות ההתחזות לפי חוק העונשין


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

עבירת התחזות לאדם אחר, הנה הצגה עצמית בצורה כוזבת כאדם אחר, חי, מת או פיקטיבי וזאת בכוונה להונות ולהשיג מטרה כלשהי באמצעות ההתחזות.

מדובר למשל במצבים בהן כאשר אדם מתחזה לעורך דין ומתיימר להעניק ייעוץ משפטי ללקוח כלשהו או כאשר אדם מתחזה לשוטר ועוצר מישהו לשם תחקורו או כאשר אדם נשוי מתחזה לפנוי במטרה ליצור קשר רומנטי עם בחורות, לרבות במסגרת אתרי הכרויות באינטרנט.

בנסיבות כגון אלו, העבריין התחזה לאדם אחר והציג מצג שווא בפני קורבן העבירה במטרה להונות אותו ולקבל ממנו דבר מה אותו לא יכול היה להשיג ממנו ללא ההתחזות.

יחד עם זאת, יש לזכור כי לא כל התחזות הנה בהכרח בלתי חוקית.

הקו אשר מבדיל בין התחזות בלתי חוקית לבין התחזות חוקית, לדוגמא לצורך משחק או לבישת תחפושת במסגרת מסיבת פורים הנה המצב המנטלי שעומד מאחורי אותה התחזות.

במידה והמדובר בהתחזות ביודעין ובכוונה לרמות כדי להשיג מטרה כלשהי באמצעות ההתחזות, אזי המדובר בעבירה פלילית.

כלומר, מדובר בשני רכיבים מנטליים נפרדים:

 1. התחזות ביודעין, כך שהאדם יודע שהוא מתחזה לאדם אחר וזאת בין אם מודע לכך שהוא מציג את עצמו כאדם אחר ובין אם אדם אחר טעה לגביו חשב שהוא אדם אחר והמתחזה לא תיקן אותו ולא העמיד אותו על טעותו.
   
 2. כוונה לרמות את קורבן העבירה על מנת להשיג ממנו דבר מה.
   

קראו בהרחבה: שותפות לדבר עבירה

מקורות החקיקה של עבירת ההתחזות

החקיקה הפלילית בארץ מגדירה במסגרת חוק העונשין וחוק השיפוט הצבאי עבירות התחזות בנסיבות שונות שונות וזאת כמפורט להלן.

חוק העונשין, תשל"ז-1977

 • סעיף 441 לחוק העונשין בדבר התחזות כאדם אחר קובע כי מי שמציג עצמו בכזב כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות דינו מאסר שלוש שנים ואם הוא התחזה ליורש של נכס מסויים כדי להשיג את אותו הנכס דינו מאסר עד חמש שנים.
   
 • סעיף 442 לחוק העונשין בדבר הודיה כוזבת בהתחייבות קובע כי שמודה שלא כדין בשמו של אדם אחר בחבות כלשהי וזאת בפני בית משפט או אדם המוסמך לכך דינו מאסר עד שלוש שנים.

  במילים פשוטות מדובר באיסור להתחייב בשם אדם אחר ללא רשותו לכך כגון חתימה על חוזה בשם אדם אחר מבלי לקבל ממנו ייפוי כוח לכך.
   
 • סעיף 443 לחוק העונשין בדבר התחזות כבעל תעודה קובע שמי שמתחזה באמצעות הצגת תעודה רשמית כאילו יש לו כשירות מוכרת בחוק, כגון תואר אקדמאי או שהנו בעל רשיון מקצועי מסויים, כגון רשיון לשמש כעו"ד, רו"ח, רופא, פסיכולוג דינו כאילו זייף אותה.
   
 • סעיף 444 לחוק העונשין בדבר העברת תעודה לשם התחזות קובע שמי שמעביר לאדם אחר תעודה רשמית שניתנה לו כדי שאותו אדם אחר יוכל להתחזות לבעל התעודה דינו מאסר עד 3 שנים.
   
 • סעיף 445 לחוק העונשין בדבר התחזות כבעל תעודת אופי לא שלו קובע כי מי שמנפק תעודת אופי של אדם אחר כגון כתב המלצה כדי להשיג עבודה דינו מאסר עד שנה אחת.
   
 • סעיף 446 לחוק העונשין בדבר העברת תעודת אופי קובע שמי שהעביר תעודת אופי שניתנה לו לאדם אחר כדי שאותו אדם יוכל להשיג באמצעותה עבודה דינו מאסר עד 3 שנים.
   
 • סעיף 283 לחוק העונשין בדבר התחזות לעובד ציבור קובע שמי שהתחזה לעובד ציבור, כגון שוטר והתיימר לעשות פעולה כלשהי מכוח התפקיד הציבורי לו התחזה דינו מאסר עד 3 שנים.
   
 • סעיף 346(א)(2) לחוק העונשין בדבר בעילה אסורה בהסכמה קובע שמי שבעל קטינה תוך התחזות למטפל נפשי שהנו פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי יראו אותו כמי שבעל תוך ניצול יחסי תלות ודינו מאסר עד 5 שנים.
   
 • סעיף 346(ב) לחוק העונשין בדבר בעילה אסורה בהסכמה קובע שמי שבעל קטינה עקב הבטחת שווא לנישואין ותוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי דינו  מאסר עד 3 שנים.
   
 • סעיף 415 לחוק העונשין, בדבר קבלת דבר במרמה אשר העונש עליו הנו 3 או 5 שנות מאסר וסעיף 416 לחוק העונשין בדבר קבלת דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות הזולת שאין בהם מרמה שהעונש עליו הנו שנתיים מאסר יכולים עקרונית לחול גם בנסיבות בהן העבירה נעשתה תוך כדי התחזות לאדם אחר על מנת להשיג באמצעות ההתחזות דבר מה כלשהו.

  בנסיבות אלה ניתן יהיה לגזור על העבריין המתחזה עונשים נפרדים בגין כל אחת מהעבירות הללו בנפרד.
   

לקריאה נוספת: סעיף 244 לחוק העונשין - שיבוש הליכי משפט

במסגרת הליך ת"פ 13054-11-10 מדינת ישראל נ' אילן אשד אשר התנהל בפני בית משפט השלום בתל אביב הורשע הנאשם בשורת עבירות מין ומרמה חמורות בגינן נדון ל-3 שנות מאסר, לאחר שנקבע שהוא נהג להתחזות לפסיכיאטרית או פסיכולוגית, לפנות לנשים שחיפשו עבודה ולהציע להן לטפל באוטיסט שלא היה אלא הוא עצמו.  

חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955

 • סעיף 518 לחוק השיפוט הצבאי בדבר התחזות כחייל, קובע שמי שהתחזה לחייל, לרבות על ידי שענד סימן הנראה כסימן דרגה או כסימן צבאי אחר או שלבש מדים הנראים כמדי צבא או על ידי טענות שווא או בדרך אחרת דינו מאסר עד 3 שנים.
   
 • סעיף 131 לחוק השיפוט הצבאי בדבר התחזות קובע כי חייל המתחזה כבעל דרגה שאינה שלו או כבעל תפקיד בצבא או עונד סימן או תג צבאי, אות מערכה או עיטור שהוא אינו מוסמך לענוד דינו מאסר עד שנה.

לקבלת ייעוץ משפטי בענייני פלילים חייגו: 072-3360520


תאריך: 06/10/2016 13:12TEST