אלו הדרכים להקל ולשנות את סעיפי כתב האישום בתעבורה!

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

הדרך לשנות את סעיפי האישום ולהקל עמך


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

בכל יום מוגשים בישראל מאות כתבי אישום נגד נאשמים ונאשמות בעבירות תעבורה מסוגים שונים. רוב כתבי האישום בתעבורה מוגשים לפי הוראותיהם של כמה וכמה סעיפים מפקודת התעבורה.

ברוב רובם של המקרים, ייצוג משפטי של עורך דין מומחה בתעבורה עשוי לסייע לנאשם להגיע למצב שסעיפי האישום ישונו, כך שכתב האישום יקל עמו.

בסקירה שלפניך נסביר מתי ובאילו נסיבות ניתן וראוי לפעול לצורך שינוי סעיפי האישום ומהי הדרך לעשות זאת תוך הקלה בסעיפים ומניעה, למשל, של עונשי מינימום הקבועים בסעיפי אישום נפוצים כמו נהיגה בקלות ראש ואחרים.

דיני תעבורה מהווים חלק ממערכת המשפט הפלילי בארץ, ועל כן הם כפופים לסדרי הדין אשר מסדירים תחום זה, ולרבות במסגרת חוק סדר הדין הפלילי (נוסח חדש), התשמ"ב-1982, אשר מכונה בקיצור החסד"פ.

כמו כל משפט פלילי גם המשפט בדיני תעבורה מתחיל עם הגשת כתב אישום בפני בית המשפט לתעבורה, על ידי הפרקליטות או מחלק התביעות של משטרת ישראל, בהתאם לחומרת עבירת התעבורה הנדונה.

במסגרת כתב האישום, יש לפרט את נסיבותיהן של העבירות המיוחסות לנאשם, הראיות הקיימות כנגדו וסעיפי האישום עליהם הוא עבר בהתאם להוראות החוק.

לעובדות המצויינות בכתב האישום ולסעיפי האישום שמתבססים עליהם יש משמעות קריטית, הואיל ומהם ייגזר גם עונשו של הנאשם, במידה והוא יורשע בעבירות המיוחסות לו.

לפיכך, במידה והדבר אפשרי, מומלץ מאד לנאשם לנסות להביא לתיקון העובדות ו/או סעיפי האישום שמצויינים בכתב האישום, וזאת באופן שייקל עמו ככל הניתן במידה והוא יורשע בתיק. 

לדוגמא, כאשר קיים מדרג של עבירות תעבורה שונות שניתן להחיל לכאורה על נסיבות האירוע עליו מתבסס כתב האישום, מומלץ להביא לתיקון כתב האישום כך שהוא יציין את העבירה הקלה יותר מביניהן.

למשל, כאשר מדובר בנהיגה לאחר שתיית אלכוהול, ניתן לנסות להמיר את סעיף האישום החמור יותר, של נהיגה בשכרות לפי סעיף 62(3) לפקודת התעבורה, אשר דורש ריכוז מינימלי מסויים של אלכוהול בגוף ואשר העונש עליו הנו שלילת רישיון למינימום שנתיים.

בסעיף האישום הקל יותר, של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים לפי תקנה 26(2) לתקנות התעבורה, אשר , אשר אינו דורש ריכוז מינימאלי מסויים של אלכוהול בגוף, ואשר העונש עליו הינו פסילת רישיון למינימום 3 חודשים בלבד.

דוגמא נוספת לנסיבות שבהן מומלץ לנאשם לנסות להביא לתיקון כתב האישום באופן שייקל עמו: החוק מחמיר יותר עם נהג חדש, דהיינו, נהג בעל רישיון נהיגה של עד שנתיים, בכל הקשור לביצוע עבירות תנועה חמורות, כגון נהיגה במהירות מופרזת, עקיפה מסוכנת, אי מתן זכות קדימה ועוד.

נהג חדש שיורשע בביצוע אחת מהעבירות הללו ידרש לעבור שוב מבחן עיוני ו/או מבחן מעשי ו/או בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים - מרב"ד.

לפיכך, יש חשיבות רבה לשאלה האם במסגרת כתב האישום, הנהג הוגדר כנהג חדש או כנהג שאינו כזה.

לכן, במידה והנאשם הוגדר על ידי התביעה במסגרת כתב האישום כנהג חדש, בשעה שלטענתו הוא כבר כבר איננו כזה, מומלץ לו מאד לנהל מו"מ עם התביעה על מנת לשכנעה לתקן את כתב האישום באופן שלא יציין שהוא נהג חדש.

מי רשאי ליזום את תיקון כתב האישום?

לשני הצדדים, הן לתביעה והן לנאשם, שמורה הזכות להביא לתיקון כתב האישום כאשר, מטבע הדברים, בעוד שהאינטרס של התביעה הנו בדרך כלל למצות את הדין עם הנאשם, אזי האינטרס של הנאשם הנו להביא לתיקון כתב האישום כך שהוא ייחס לו כמה שפחות עבירות, ושאותן עבירות תהיינה כמה שיותר קלות.

הלכה למעשה, על מנת לשנות את סעיפי כתב האישום כך שיקלו עמך, יש צורך בייצוג של עורך דין תעבורה מנוסה, המכיר את הוראות החוק, הפסיקה העדכנית ולא פחות חשוב, את הפרקליט או הפרקליטה המייצגים את המדינה בכתב האישום שהוגש כנגדך.

לנאשם מומלץ לנסות ולשנות את סעיפי האישום על מנת להקל בעונשו הצפוי ולמנוע הרשעה בעבירות תעבורה חמורות, כמעט בכל מקרה.

ישנם מקרים מובהקים בהם נדרש שינוי של סעיף אישום אחד או יותר ולדוגמא, כאשר התגלו ראיות חדשות אשר עשויות לסייע לנאשם או במידה והתעוררו לגביו נסיבות אישיות מיוחדות, כגון מצב בריאותי קשה ועוד.

מתי ניתן ליזום את תיקון כתב האישום?

למועד התיקון של כתב האישום קיימת חשיבות רבה. בהקשר זה יש לבחון האם הוא נעשה לפני או לאחר הגשת כתב האישום, ובמידה והוא הוגש כבר, האם הוא נעשה לפני או לאחר הקראת כתב האישום.

הסבר

לפני הגשת כתב האישום: כל עוד לא הוגש כתב האישום לבית המשפט לתעבורה על ידי התביעה, ברור שהתביעה יכולה לשנותו ככל העולה על דעתה, וזאת ללא צורך בקבלת אישור לכך מטעם בית המשפט.

מנגד, גם החשוד יכול לנסות לשנות את כתב האישום, וזאת באמצעות מו"מ שהוא ינהל עם התביעה, במטרה להפחית ו/או להקל את סעיפי האישום המיוחסים לו במסגרת כתב האישום.

לאחר הגשת כתב האישום: גם לאחר שכתב האישום כבר הוגש לבית המשפט לתעבורה, רשאים שני הצדדים להביא לתיקון כתב האישום, וזאת בכל אחד משלבי ההליך המשפטי.

יחד עם זאת, יש להבדיל בעניין זה האם תיקון כתב האישום נעשה לפני או אחרי תחילת המשפט, קרי, לפני או אחרי הקראת כתב האישום, שבו על הנאשם להצהיר האם הוא מודה או כופר בטענות כתב האישום.

לפני הקראת כתב האישום - כל עוד לא הוקרא כתב האישום, התביעה יכולה לתקן את כתב האישום ללא צורך בקבלת אישור בית המשפט לכך, ודי בכך שהיא תמציא הודעה לבית המשפט אשר מפרטת את השינוי. כך קובע סעיף 91 לחסד"פ.

לאחר הקראת כתב האישום - במידה וכתב האישום כבר הוקרא, כל אחד מהצדדים, לרבות הנאשם, רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לתיקון כתב האישום, וההחלטה בעניין זה נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט, וזאת כאמור בסעיף 92 לחסד"פ.

עוד קובע סעיף 92 לחסד"פ כי במידה ובקשת התיקון הוגשה על ידי התביעה, אזי על בית המשפט להחליט לגביה רק לאחר שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן.

לפי הפסיקה, על בית המשפט לבחון האם התיקון עלול לפגוע ביכולתו של הנאשם להתגונן כראוי בפני כתב האישום המתוקן.

ככלל, יש לאפשר את תיקון כתב האישום כדי לאפשר לבית המשפט לעשות משפט צדק ולהגיע לחקר האמת. כל עוד אין בתיקון כדי לגרום לפגיעה בזכותו של הנאשם להליך הוגן, יתיר בית המשפט את התיקון. בנוסף, ככל שמדובר בשלב מוקדם יותר של הדיון, כך יטה יותר בית המשפט לאפשר תיקון כתב האישום.

כמו תמיד, ניתן גם לקחת בחשבון אפשרות לפיה תיקון כתב האישום לאחר הקראת כתב האישום יכול להיעשות בהסכמת הצדדים, במסגרת מו"מ שנוהל ביניהם.

נזכיר שוב כי ב-99% מהמקרים בהם נערך שינוי מקל בכתב האישום, היה הנאשם מיוצג על ידי עורך דין מומחה לתעבורה. לכן, על מנת לשנות את סעיפי האישום שהוגשו כנגדך, אתה חייב לשכור עו"ד מעולה.

לשיחה אישית עם עורך דין חייג/י: 072-336-0520


תאריך: 23/10/2017 14:53TEST