הטרדה מינית לפי סעיף 3(א) לחוק למניעת הטרדה מינית: קח עורך דין!

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

חשוד בביצוע הטרדה מינית? הוגש נגדך כתב אישום?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

תופעת ההטרדה המינית הנה תופעה ותיקה מאד, שבשנים האחרונות זוכה ליותר ויותר מודעות וגינוי ציבורי וזאת לאחר שבעבר היא הוצנעה וזכתה ליחס כאילו המדובר בתופעה כמעט שגרתית ונורמטיבית.

בדרך כלל נהוג לקשור את מעשי ההטרדה המינית להתבטאויות מילוליות בהקשרים מיניים שונים, כגון הצעות מיניות ולחץ בלתי פוסק לקיים מגע מיני, השמעת בדיחות גסות באופן חוזר ונשנה, התייחסויות למראהו ולמיניותו של המוטרד וכיו"ב.

הלכה למעשה, החוק הישראלי כולל הגדרה רחבה בהרבה של מעשים שונים שמהווים הטרדה מינית וזאת כפי שמפורט בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, וכפי שנסביר בהרחבה בסקירה החשובה שלפניך.

חשוב לדעת כי במקרה של הטרדה מינית ניתן לנקוט כנגד המטריד בהליכים משפטיים הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי. כלומר, מעשה הטרדה מינית מהווה הן עוולה אזרחית, שבגינה ניתן להגיש תביעת פיצויים כנגד המטריד, והן עבירה פלילית, שבגינה ניתן להגיש תלונה במשטרה ולנקוט בהליכים פליליים כנגד המטריד, להעמידו לדין ואף לגזור עליו עונשי מאסר משמעותיים.

בהקשר זה חשוב לציין שהחוק למניעת הטרדה מינית אוסר לא רק להטריד מינית את הנפגע, אלא גם להתנכל לו, כאשר התנכלות מוגדרת כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

בכל מקרה שבו עלה כנגדך חשד לביצוע הטרדה מינית (כן, רוב המטרידים הנם גברים) חשוב להקדים ולפנות לעורך דין המתמחה בייצוג בעבירות מין, על מנת לקבל ייעוץ משפטי אישי ובמידת הצורך גם ייצוג משפטי מלא, כבר מתחילת ההליך ובשלב מוקדם ככל שניתן.

מה מוגדר כ"הטרדה מינית" במסגרת החוק?

סעיף 3(א) לחוק למניעת הטרדה מינית קובע שכל אחד מהמעשים המפורטים להלן מהווה הטרדה מינית:

  • סחיטה באיומים, כמשמעותה לפי סעיף 428 לחוק העונשין, לצורך כפיית מעשה מיני.
  • מעשים מגונים, כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין. מעשה מגונה מוגדר כמעשה לשם גירוי, סיפוק, או ביזוי מיניים. סעיף 348 לחוק העונשין עוסק במעשה מגונה רגיל, שבדרך כלל כרוך במגע כלשהו בגוף הנפגע, כגון נגיעה באיבריו המוצנעים, התחככות בגופו למטרות סיפוק מיני, או נשיקתו בניגוד לרצונו. סעיף 349 לחוק העונשין עוסק במעשה מגונה בפומבי בפני הנפגע, כגון חשיפת איברים מוצנעים או עשיית תנועה מגונה בפניו.
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהן. יש לשים לב שעל מנת שהצעה מינית תיחשב להטרדה מינית, עליה להיות חוזרת ונשנית מצד המטריד, להבדיל מהצעה חד פעמית, וכמו כן על המוטרד להראות למטריד שהוא אינו מעוניין בהן. יחד עם זאת, סעיף 3(א)(6) לחוק מגדיר שורה של נפגעים שנמצאים תחת יחסי מרות / תלות עם המטריד, שאינם חייבים להראות למטריד שהם אינם מעוניינים בהצעות המיניות שלו כדי שעבירה זו תתגבש לגביהם וביניהם קטינים, חסרי ישע, עובדים, מטופלים בטיפול נפשי ועוד.
  • התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם, אשר הראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהן. גם במקרה זה, ההתייחסות למיניותו של המוטרד צריכה להיות חוזרת ונשנית מצד המטריד, ועל המוטרד להראות למטריד שהוא אינו מעוניין בהן למעט כאשר מדובר במוטרד שנמצא תחת יחסי תלות/מרות עם המטריד, כאמור בסעיף 3(א)(6) לחוק, וכפי שהוסבר לעיל.
  • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
  • פרסום תצלום, סרט, או הקלטה, של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפילו או לבזותו, ומבלי שניתנה הסכמתו לפרסום. 

לאורך השנים הגיעו לבתי המשפט ברחבי הארץ עשרות אלפי כתבי אישום בגין הטרדה מינית, ומגוון המעשים שנקבע לגביהם כי הנם בגדר הטרדה מינית, גם מעבר להוראות החוק הישירות, רחב ביותר.

נקיטת הליכים בגין ביצוע הטרדה מינית

כאמור, מעשה ההטרדה המינית מהווה הן עוולה אזרחית והן עבירה פלילית, לכן ניתן לנקוט כנגד המטריד הן בהליכים אזרחיים והן בהליכים פליליים. במישור האזרחי, ניתן להגיש כנגד המטריד תביעת פיצויים ללא הוכחת נזק עד לסך של 120,000 ₪.

במישור הפלילי, ניתן להגיש תלונה במשטרה כנגד המטריד, על מנת שהמשטרה תחקור בעניין זה ותחליט האם יש מקום להמליץ על הגשת כתב אישום והעמדת המטריד לדין פלילי.

במידה והוחלט להעמיד את המוטרד לדין פלילי, הוא צפוי לעונשי מאסר שונים, שנעים בין שתיים לחמש שנות מאסר וזאת כמפורט בסעיף 5 לחוק:

  • העונש על ביצוע הטרדה מינית שמתבטאת בהצעות חוזרות בעלות אופי מיני למוטרד, התייחסויות חוזרות למיניותו של האדם המוטרד, או התייחסות משפילה למיניותו של המוטרד, הינו 2 שנות מאסר. 
  • העונש על פרסום תצלום, סרט או הקלטה של המוטרד אשר מתמקד במיניותו, הנו 5 שנות מאסר וזאת בהתאם לסעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות.
  • העונש על התנכלות על רקע של הטרדה מינית, הנו 3 שנות מאסר.
  • העונש על ביצוע הטרדה מינית כאמור לעיל והתנכלות יחדיו, הנו 4 שנות מאסר.

נקיטת הליכים בגין ביצוע הטרדה מינית עלולה להיות כרוכה באי נעימות רבה וסנקציות קשות שכוללות הן תשלום פיצויים כבדים לנפגע/ת העבירה והן מאסר בפועל ואף לתקופות ממושכות.

פניה לייצוג משפטי: הזכות והחובה שלך

כמו תמיד, אנו דואגים להמליץ לכל אדם שנחשד בביצוע עבירה כלשהי, בין אם הוא נעצר על ידי המשטרה ובין אם זומן לחקירה במשטרה, לפנות בהקדם האפשרי להתייעצות אישית עם עורך דין, על מנת להיערך לחקירה ולדאוג לזכויותיו בכל שלבי ההליכי הצפויים.

לפני שנחקרים ולפני שמדברים ועונים על שאלות, חשוב לפנות ולהתייעץ עם עורך דין המתמחה בהגנה על חשודים בעבירות מין. רק בדרך הזאת יוכל החשוד להיות סמוך ובטוח כי זכויותיו נשמרות וכמובן שכך יוכל גם להגן על שמו הטוב ולהוכיח את חפותו במידת האפשר.

חשוב להקדים ולפנות להתייעצות עם עורך דין מיד לאחר היוודע דבר החשדות כנגדך ואנו מאפשרים לך לפנות לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי 24 שעות ביממה. גם עכשיו!

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!


תאריך: 12/08/2020 14:48TEST