בעילת קטינה לפי סעיף 345 ו-346 לחוק: אתה חייב עורך דין!

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

האשימו אותך בבעילת קטינה?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

המונח בעילת קטינה מתייחס למגוון עבירות של קיום יחסי מין עם קטינות קרי, מי שטרם הגיעה לגיל 18. 

מבחינת לשון החוק, בעילה מוגדרת כהחדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר מינה של האשה, כאמור בסעיף 345(ג) לחוק העונשין, אולם בפועל איסור בעילת קטינה חל גם על ביצוע מעשה סדום בקטינה.

החוק בישראל קובע שגיל ההסכמה החוקית לקיום יחסים הנו גיל 16 ובנוסף קובע מספר אבחנות לעניין קיום יחסים עם קטינות בגילאים שונים, גם אם הדבר נעשה בהסכמתן, וזאת באופן שמבדיל בין קיום יחסים עם קטינות מתחת לגיל 14, קיום יחסים עם קטינות בגיל 14 ועד 16 שנים ואף קיום יחסים עם קטינות בגיל 16 ועד 18 שנים בנסיבות מסויימות.

אבחנה זו נובעת מההכרה במאפייני שלבי התבגרותה הנפשית, פיזית ומינית של נערות קטינות, כמו גם השפעות שלבים אלו על בשלותן ומוכנותן הנפשית לקיום יחסים. 

ראוי להדגיש כי בתי המשפט בארץ מתייחסים בחומרה רבה לנאשמים בגירים שביצעו עבירות מין בקטינות. ככל שגילן של הקטינות צעיר יותר וגילם של הבגירים הינו גבוה יותר, כך תגבר הנטיה להחמיר בעונשם וכמובן שהדבר נכון גם במקרה של אישום בבעילת קטינה.

בכל מקרה שבו עולה חשד לבעילת קטינה מוטב בהחלט להקדים ולפנות לייצוג של עורך דין פלילי מנוסה, על מנת שיוכל להגן על הזכויות שלך ולייצג אותך כבר מתחילת הליכי החקירה ולאורך ההליכים הפליליים.

הרשעת אדם בבעילת קטינה תגרור עונש מאסר כבד ביותר וכתם שילווה אותך לאורך כל ימי חייך.

רמות הענישה על בעילת קטינה

בעילת קטינה מתחת לגיל 14

סעיף 345(א)(3) לחוק העונשין אוסר על קיום יחסים עם קטינה מתחת לגיל 14 באופן מוחלט, וגם אם הדבר נעשה בהסכמתה, ואף מגדיר זאת כאונס, שהעונש עליו הינו 16 שנות מאסר. איסור זה מכונה גם אונס סטטוטורי.

בעילת קטינה בין גיל 14 לגיל 16 שאינה נשואה לבועל

עבירה זו מהווה חלק מהאיסור של בעילה אסורה בהסכמה לפי סעיף 346 לחוק העונשין.

הרישא של סעיף 346(א)(1) לחוק העונשין אוסרת על בעילת קטינה בגיל 14 עד 16, שאינה נשואה לבועלה, גם אם הדבר נעשה בהסכמתה, וקובעת שהעונש על עבירה זו הנו 5 שנות מאסר.

יחד עם זאת, סעיף 353 לחוק העונשין מעניק הגנה מפני אישום זה במידה והבדל הגילים בין הבועל לקטינה אינו עולה על שלוש שנים ובתנאי שהקטינה הסכימה למעשה והמעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הבועל.

למעשה, מדובר בסעיף שמעניק פטור והגנה מפני אישום זה כאשר מדובר בקיום יחסים בין צעירים שההפרש ביניהם אינו עולה על 3 שנים וזאת במסגרת יחסי חברות / זוגיות, ומתוך הסכמה מלאה של הנערה וללא ניצולה כמובן.

בעילת קטינה בין גיל 16 לגיל 18 תוך ניצול יחסי תלות או מרות או הבטחת שווא לנישואין

גם עבירה זו מהווה חלק מהאיסור של בעילה אסורה בהסכמה, לפי סעיף 346 לחוק העונשין.

כאמור, גיל ההסכמה החוקית בישראל הנו 16 שנים. אולם, הסיפא של סעיף 346(א)(1) לחוק העונשין אוסרת על בעילת קטינה בגיל 16 עד 18, גם אם הדבר נעשה בהסכמתה וזאת במידה שהדבר נעשה תוך ניצול יחסי תלות, או יחסי מרות, או הבטחת שווא לנישואין. העונש על עבירה זו הנו 5 שנות מאסר.

אם הבעילה נעשתה בקטינה על ידי מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מתחזה לכך, ותוך כדי הטיפול הנפשי, קמה חזקה לפיה הבעילה נחשבת לניצול יחסי מרות, למעט במקרה בו הבעילה נעשתה לפני התחלת הטיפול ובמסגרת קשר זוגי.

מצד שני, גם לגבי איסור זה יחול סעיף 353 לחוק העונשין שמעניק הגנה מפניו במידה והבדל הגילים בין הבועל לקטינה אינו עולה על שלוש שנים, ובתנאי שהקטינה הסכימה למעשה והמעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הבועל.

בעילת קטינה בת משפחה מגיל 14 ועד לגיל 21

סעיף 351(ב) לחוק העונשין אוסר על קיום יחסים עם קטינה בת משפחה, מגיל 14 ועד לגיל 21, גם אם הדבר נעשה בהסכמתה וקובע שהעונש על כך הנו 16 שנות מאסר.

באופן כללי ניתן לומר לגבי קיום יחסים עם קטינות, שכאשר מדובר בקטינות מתחת לגיל 14, אסור באופן מוחלט לקיים עמן יחסים, לגבי קטינות בגיל 14 עד 16, ניתן לקיים יחסים בתנאי שקיים פער של עד 3 שנים ולגבי קטינות בגיל 16 עד 18, ניתן לקיים יחסים בתנאי שאין ניצול יחסי מרות / יחסי תלות / הבטחת שווא לנישואין.

פניה לייצוג של עורך דין

במקרה של מעצר אדם בחשד לבעילת קטינה או במקרה של זימון לחקירת משטרה בחשד לבעילת קטינה, יש צורך אמיתי ליצור קשר עם עורך דין ולדאוג לייצוג משפטי מעולה.

התמודדות מול חשדות כאמור, עוד בטרם הגשת כתב אישום, עלולה לגרור כתם אישי שילווה את החשוד לאורך שנים ובמידה ואף יוגש כתב אישום, הרי שהעונשים שעלולים להתלוות להרשעה במקרה כזה הנם כבדים ביותר.

הלכה למעשה, הדרך היחידה להתמודד מול כתב אישום בחשד לבעלת קטינה, הנה באמצעות ייצוג של עורך דין מנוסה בייצוג בעבירות מין וראוי שהפניה לייצוג משפטי תעשה בשלב מוקדם ככל שניתן, עוד בטרם החקירה הראשונה במשטרה.

לחצו כאן לפניה ולקבלת ייעוץ משפטי 24 שעות ביממה


תאריך: 01/09/2020 13:18TEST