חשוד בביצוע בעילה אסורה בהסכמה לפי סעיף 346 לחוק העונשין?

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

בעילה אסורה בהסכמה לפי סעיף 346 לחוק העונשין


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

עבירת בעילה אסורה בהסכמה מתייחסת בדרך כלל למצבים של קיום יחסי המין בין בוגר לקטינה שטרם הגיעה לגיל 16 שנים, שבארץ מוגדר כגיל ההסכמה החוקית לקיום יחסים.

יש לזכור שבעילת קטינה מתחת לגיל 14, גם אם הדבר נעשה בהסכמתה, מוגדרת בכל מקרה כאונס וזאת לפי סעיף 345(א)(3) לחוק.

עוד יובהר שלמרות שלשון החוק מתייחסת לבעילה אסורה בהסכמה, שמוגדרת כהחדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה, בפועל, עבירה זו חלה גם על ביצוע מעשה סדום אסור בהסכמה וזאת הן בבנות והן בבנים.

מדובר על עבירת מין פחות נפוצה מבחינת מספר כתבי האישום המוגשים לפיה, כאשר אנו שומעים על מקרים אלו כאשר היא עולה לכותרות התקשורת בעיקר כאשר המדובר בחשדות לגבי ביצוע עבירה זו על ידי גברים מפורסמים, כגון פרשת אייל גולן או פרשת שני הכדורגלנים של מכבי תל אביב.

יסודות עבירת בעילה אסורה בהסכמה

סעיף 346 לחוק העונשין מגדיר בעילה אסורה בהסכמה כביצוע אחד מהמעשים הבאים:

בעילת קטינה בין גיל 14 לגיל 16 ושאינה נשואה לבועל. כך קובעת הרישא של סעיף 346(א)(1) לחוק העונשין. העונש על מעשה זה הנו 5 שנות מאסר.

עם זאת, בהתאם לסעיף 353 לחוק העונשין, ניתנת הגנה לנאשם בביצוע בעילה אסורה בהסכמה לפי סעיף 346(א) לחוק, שהבדל הגילים בינו לבין הקטינה אינו עולה על שלוש שנים ובתנאי שהקטינה הסכימה למעשה והמעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם.

במילים פשוטות, סעיף זה מעניק פטור והגנה מפני אישום זה כאשר מדובר בקיום יחסים בין צעירים שההפרש ביניהם אינו עולה על 3 שנים וזאת במסגרת יחסי חברות / זוגיות ומתוך הסכמה מלאה של הנערה וללא ניצולה כמובן.

בעילת קטינה שהנה בין גיל 16 לגיל 18 וזאת תוך ניצול יחסי תלות או מרות, או תוך הבטחת שווא לנישואין. כך קובעת הסיפא של סעיף 346(א)(1) לחוק העונשין. העונש על מעשה זה הנו גם 5 שנות מאסר.

אם הבעילה נעשתה בקטינה על ידי מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מתחזה לכך ותוך כדי הטיפול, קמה חזקה לפיה הבעילה נחשבת לניצול יחסי מרות, למעט במקרה בו הבעילה נעשתה לפני התחלת הטיפול ובמסגרת קשר זוגי.

גם לגבי בעילה זו חל סעיף 353 לחוק העונשין, שמעניק הגנה לנאשם בביצוע בעילה אסורה בהסכמה לפי סעיף 346(א) לחוק, שהבדל הגילים בינו לבין הקטינה אינו עולה על 3 שנים, ובתנאי שהקטינה הסכימה למעשה והמעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם.

כאמור לעיל, סעיף זה מעניק פטור והגנה מפני אישום זה שההפרש ביניהם אינו עולה על 3 שנים, וזאת במסגרת יחסי חברות / זוגיות, ומתוך הסכמה מלאה של הנערה וללא ניצולה.

בעילת אשה שמלאו לה 18 שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי. כך קובע סעיף 346(ב) לחוק העונשין. העונש על מעשה זה הנו 3 שנות מאסר.

התיישנות העבירה

עבירת בעילה אסורה בהסכמה של קטינה, לפי סעיף 346(א) לחוק העונשין, מוגדרת כעבירת פשע, מאחר שהעונש עליה הנו מעל 3 שנות מאסר ועומד על 5 שנים.

עקרונית, תקופת ההתיישנות של עבירת פשע הנה 10 שנים, וזאת כאמור בסעיף 9(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982.
 
אולם, המחוקק הישראלי החליט להאריך את תקופת ההתיישנות לגבי ביצוע מספר עבירות מין בקטינים, כך שהיא תחל רק כאשר הקטינים יגיעו לגיל 28 שנים וביניהן עבירת בעילה אסורה בהסכמה של קטינה לפי סעיף 346(א) לחוק העונשין. כך קובע סעיף 354(א)(2)(ב) לחוק העונשין.

לפיכך, במידה ובוצעה בקטינה עבירת בעילה אסורה בהסכמה, אזי תקופת ההתיישנות של עבירה זו, שכאמור הנה 10 שנים, תתחיל רק כאשר הקטינה תגיע לגיל 28 שנים, כך שעבירה זו תתיישן למעשה רק כאשר הקטינה תגיע לגיל 38 שנים.

חשוד בביצוע בעילה אסורה בהסכמה? קח עורך דין!

כמו כל אישום בעבירת מין, גם האישום בבעילה אסורה בהסכמה לפי סעיף 346 לחוק העונשין הנו אישום חמור שעלול להביא לעונשי מאסר וכן לפגוע בשמו הטוב של החשוד / הנאשם וזאת גם אם הוא לא הורשע בסיום ההליך הפלילי ואף אם הוא לא הועמד לדין.

לפיכך, חשוב מאד להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי בעל בקיאות וניסיון בעבירות מין, כדי להתגונן כראוי מפני נקיטת הליכים פליליים בגין עבירה זו ולשמור כדין על זכויותייך.

הפניה לעורך הדין והייצוג המשפטי צריכים להתרחש מיד עם היוודע דבר החשדות כנגדך, בעת המעצר על ידי המשטרה או הזימון לחקירה.

עוד בנושא: חשד לביצוע מעשה מגונה


תאריך: 25/08/2020 16:26TEST