אונס לפי סעיף 345 לחוק העונשין: חשדות, כתב אישום וייצוג משפטי

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

עורך דין לייצוג משפטי במקרה של חשד בביצוע אונס


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

עבירת אונס נחשבת לעבירה החמורה ביותר במדרג עבירות המין השונות ועל כן גם העונש עליה הנו חמור בהתאם: 16 שנות מאסר ואף 20 שנות מאסר במקרה חמור של הרשעה באונס בנסיבות מחמירות.

עבירת אונס מתייחסת בדרך כלל למצבים של תקיפה מינית של אשה, כלומר כפיית קיום יחסי מין על אשה שלא בהסכמתה ובניגוד לרצונה.

יחד עם זאת, החוק הישראלי מרחיב את ההגדרה של אונס כך שהיא חלה גם במצבים בהם ניתנה הסכמתה לכאורה של האשה לקיום היחסים, אולם הסכמתה ניתנה תוך כדי ניצול מצבה ונסיבותיה האישיות, ועל כן אין המדובר בהסכמה אמיתית, שניתנה מרצונה החופשי ומתוך הבנה מלאה של מהות ההסכמה ונסיבות המקרה.

יש לשים לב שעבירת האונס מתייחס לתקיפה מינית של נשים בלבד, מאחר שסעיף 345 לחוק העונשין מתייחס לבעילת אשה בלבד ומגדיר בעילה כהחדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האשה.

במידה ומדובר באונס של גבר המעשה יוגדר כמעשה סדום, כאמור בסעיף 347 לחוק העונשין, שגם הוא נחשב לעבירת מין חמורה ביותר.

יסודות עבירת האונס

סעיף 345(ג) לחוק העונשין מגדיר בעילה כהחדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האשה. אין זה משנה אם ההחדרה היתה מלאה או חלקית, והאם המחדיר היה גבר או אשה. בנוסף, אין זה משנה אם המחדיר היה נשוי לאשה, כך שגם בעל שכופה קיום יחסי מין על אשתו יכול להיחשב כאנס בנסיבות מסויימות.

סעיף 345(א) לחוק העונשין מגדיר שורה של סיטואציות בהן בעילה כאמור תהווה אונס, שעונשו 16 שנות מאסר:

  • בעילת אשה שלא בהסכמתה החופשית. בהתאם לפסיקה כיום, לא רק התנגדות פיזית נחשבת להעדר הסכמה לקיום היחסים מבחינת האשה לפי החוק, אלא היעדר ההסכמה יכול לבוא לידי ביטוי גם באמירה, חוסר שיתוף פעולה ולעיתים אף בפאסיביות.
  • בעילת אשה בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה. מדובר במצבים בהם הבועל משיג את הסכמתה כביכול של האישה לקיום היחסים עמו באמצעות מעשה מרמה כלשהו, ולמשל, כאילו המדובר בפעילות טיפולית. 
  • בעילת קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים, ואף בהסכמתה. החוק הישראלי מתייחס בחומרה רבה לקיום יחסים עם קטינה מתחת לגיל 14, כך שאף אם ניתנה הסכמתה לכאורה לקיום היחסים עמה, עדיין המדובר באונס מבחינת החוק, וזאת על מנת למנוע מצבים של ניצול גילן הרך והאישיות הבלתי בוגרת ובשלה של קטינות בגילאים הללו. בעילה זו מכונה גם אונס סטטוטורי.
  • בעילת אשה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית.
  • בעילת אשה תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא הייתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית.


ביצוע עבירת אונס בנסיבות מחמירות

סעיף 345(ב) לחוק העונשין קובע שבמידה והאונס בוצע באחת מהנסיבות החמורות הבאות, אזי העונש עליו יוחמר ל-20 שנות מאסר:

  • הבעילה בוצעה בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנים ואחת מהנסיבות המפורטות בסעיף 345(א)(1), (2), (4), או (5) לחוק העונשין. כלומר, בעילת קטינה מתחת לגיל 16, וזאת שלא בהסכמתה החופשית, או בהסכמה שהושגה ממנה במרמה, או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה שלה, או תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה.
  • בעילת אשה באיום בנשק חם או קר.
  • בעילת אשה תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או להריון.
  • בעילת אשה תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו.
  • בעילת אשה בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.


ביצוע עבירת אונס בבן משפחה או בחסר ישע

החוק הישראלי מתייחס בחומרה יתרה גם למצבים בהם האונס נעשה בבן משפחה של הבועל או בחסר ישע שהבועל אחראי עליו.

סעיף 351(א) לחוק העונשין קובע שמי שביצע עבירת אונס לפי סעיף 345(א) לחוק, או של מעשה סדום לפי סעיף 347(ב) לחוק, בקטין בן משפחתו או בחסר ישע שהוא אחראי עליו, דינו 20 שנות מאסר.

סעיף 351(ב) לחוק העונשין קובע כי מי שבועל אישה שמלאו לה 14 שנים אך טרם מלאו לה 21 שנים, או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים והוא בן משפחתם, דינו 16 שנות מאסר.

חשד לביצוע אונס מחייב ייצוג משפטי!

בכל מקרה של חשד לאונס, מומלץ וראוי לפנות לייצוג משפטי של עורך דין פלילי מנוסה, על מנת שייצג את החשוד כבר מתחילת הליכי החקירה והילך. כפי שניתן להבין, המדובר על אחת העבירות החמורות ביותר בספר החוקים, והרשעה משמעותה מאסר ארוך. מאד.

ניסיון החיים מלמד כי למרות החשד לביצוע עבירה כה חמורה, ישנם לא מעט מקרים שבהם מועלים חשדות שאינם מבוססים ובכל מקרה, לכל חשוד, יש זכויות חוקיות ובין החשובות שבהן במקרים אלו, הנה הזכות לייצוג משפטי.

במקרים שבהם אדם נעצר על ידי המשטרה בחשד לביצוע אונס, חשוב מאד לפנות לייצוג משפטי, בשלב סמוך ככל שניתן למועד המעצר ועל מנת להבטיח את זכויותיו של העצור, כבר משלביה הראשונים של החקירה בעניינו.

עוד בנושא: הרשעה בביצוע אונס


תאריך: 30/07/2020 15:24TEST