עורך דין פלילי
סיוע בענייני פלילים 24 שעות ביממה!

הסתבכת בפליליפ? עו"ד פלילי זמין

להתייעצות אישית 072-336-0520

*ייעוץ משפטי בפלילים 24 שעות ביממה

x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

פניה לקבלת ייעוץ משפטי בענייני פלילים 072-336-0520 072-336-0520
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

עונש מאסר בפועל לאחר הרשעה בפלילים

תאריך: 04/09/2014 13:09   מחבר: פלילים באתר Felony

מאסר הוא אחד מסוגי הענישה הקיימים בחוק בגין ביצוע עבירה פלילית, יחד עם קנס כספי, עבודות שירות, שירות לתועלת הציבור, פיצויים וטיפול בקהילה.

מטרותיה של הענישה כוללות גמול על ביצוע מעשה האסור לפי כללי החברה, יצירת הרתעה, למנוע מהפרט לבצע עבירות נוספות ושיקום.

מאסר או Incarceration יכול להיות בפועל או מאסר על תנאי. מאסר בפועל הנו עונש כליאה אותו מרצה הנאשם בשהייה בבית הסוהר לתקופה כפי שנקבעה על ידי בית המשפט בגזר הדין.

מתי ומדוע - עונש מאסר בפועל לאחר הרשעה

ענישה מסוג זה הנו קשה ביותר בין היתר משום שלילת חירותו של האדם שהורשע בפלילים. באופן עקרוני, בצד המעשים המוגדרים בחוקים השונים כעבירות קבוע בצד העבירה העונש שבית המשפט רשאי לגזור על הפרט, כאשר סעיף 35 לחוק העונשין תשל"ז-1977 קובע שבית המשפט לא יכול לגזור עונש חמור יותר מזה שנקבע לעבירה.

באופן כללי נקבע בסעיף 38(א) לחוק העונשין שבית המשפט לא יגזור עונש מאסר שלא על תנאי אלא לאחר קבלת תסקיר של קצין מבחן שבו נתונה לקצין הרשות להמליץ על העונש שיש בו את הסיכוי הכי גבוה כדי לתרום לשיקום הפרט.

>>> הפורום לענייני פלילים <<<

התסקיר יכלול בין היתר פרטים לגבי המצב הכלכלי של הפרט, המצב הבריאותי שלו, נסיבות ביצוע העבירה והרקע המשפחתי שלו.

יחד עם זאת שר המשפטים רשאי לפי סעיף 38(ב) להגביל את התחולה של סעיף 38(א) לגבי עבירות שונות.

קיראו בהרחבה: עקרונות בדיני עונשין לפי שיטת המשפט בישראל

בדומה, לפי סעיף 51ב(א) רשאי בית המשפט שגזר על האדם מאסר בפועל לפחות משישה חודשים להורות שהפרט ירצה את העונש כולו או חלקו בעבודות שירות המהוות עונש מאסר בפועל שלא מתבצע בבית הכלא אלא בעבודות בגוף ציבורי או במוסד ממשלתי.

המתקה או בקשה להקלה בעונש כפי שהיא מכונה בשפה המקצועית של מאסר בפועל במאסר על תנאי יכולה להיות אומנם היא תיעשה במקרים יוצאי דופן בלבד בעלי נסיבות חריגות.

היא נעשית על ידי הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה דרך מחלקת חנינות במשרד המשפטים, אשר מוסמך לפי שיקול דעתו להחליט האם לקבל אותה.

פסק דין לדוגמא - ערעור על עונש מאסר

הבאנו כדוגמא את הדיון בערעורו של פלוני במסגרת הליך ע"פ 6925/09 פלוני נ' מדינת ישראל - ערעור על גזר דין של בית המשפט המחוזי בירושלים שגזר על הנאשם שהורשע בביצוע עבירות מין בבנותיו הקטינות ובקטין נוסף ובעבירות אלימות נגד אשתו שהודה בעבירות בעסקת טיעון, 12 שנות מאסר בפועל ושנתיים נוספות של מאסר על תנאי.

לחץ כאן לקריאה מורחבת בנושא אלימות במשפחה

הערכאה הראשונה גזרה את העונש האמור מחד בשל אופי העבירות שבוצעו ומצבם של הנפגעים ומאידך בעקבות הנסיבות האישיות של הנאשם והיעדר עבר פלילי.

הנאשם הגיש, באמצעות עורך דין, ערעור על חומרת העונש שכן לדידו העבירות לא מצדיקות את חומרת הענישה, מצבו הבריאותי רע והוא מביעה חרטה. לדעת המשיבה יש לדחות את טענות המערער והעובדה שהנאשם לא חזר על ביצוע מעשה הסדום לא עומדת לו לקולא.

בית המשפט העליון בראשות כבוד השופט עוזי פוגלמן דוחה את ערעור הנאשם על עונש המאסר בפועל שנגזר עליו , למרות הנסיבות האישיות של המערער שאינן מצדיקות במקרה זה הקלה בענישה.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי מיידי בענייני פלילים

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור

הסתבכת בענייני פלילים? אתר Felony מאפשר ליצור קשר עם עו"ד שלמה כהן עורך דין פלילי 24 שעות ביממה!