חשוד בביצוע עבירות מין בקטינ/ה? אתה חייב עורך דין מעולה!

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

ביצוע עבירות מין בקטינ/ה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

כידוע, כל עבירות המין נחשבות לעבירות חמורות, אולם עבירות מין כלפי קטינים קרי, מי שטרם הגיעו לגיל 18, נחשבות לעבירות חמורות במיוחד וזאת עקב הנזקים הקשים, הסבל הרב, והטראומות לטווח ארוך שהן עלולות לגרום לקטינים, לרבות בבגרותם ולמעשה לכל אורך חייהם.

מחקרים מקצועיים שונים שנערכו בנושא העלו כי קטינים נפגעי עבירות מין עלולים לסבול סבל רב במיוחד, ולחוות נזקים נפשיים שונים כמו תחושות קשות של אשמה, חוסר אונים, השפלה, בלבול, ואף נזקים פיזיים ותופעות גופניות שונות. הפגיעה המינית עלולה לפגוע ביכולתם ליצור קשרים אישיים, להקים משפחה ולתפקד כהורים, כמו גם להזיק לתפקודם היומיומי של הקטינים למשך שנים קדומה.

על מנת להושיט עזרה ולסייע לקטינים נפגעי עבירות מין, נחקק גם חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, תשס"ח-2008, אשר מקנה להם את הזכות לקבל טיפול נפשי במימון המדינה עקב הפגיעה בהם.

קבלת זכות זו איננה מותנית בהגשת תלונה במשטרה ו/או בקיומו של הליך פלילי כנגד העבריין והיא ניתנת לקטינים נפגעי עבירות המין ללא תלות במצבם הסוציו-אקונומי.

אדם החשוד ומואשם בביצוע עבירות מין בקטין / קטינה צריך לפנות לייצוג משפטי של עורך דין המתמחה בייצוג בעבירות מין, כבר בתחילת הדרך, מיד לאחר מעצרו והיוודע דבר החשדות כנגדו.

סוגי עבירות המין בקטינים והעונשים עליהם

כאמור, קטין הנו מי שטרם מלאו לו 18 שנים. יחד עם זאת, החוק מבדיל בין ביצוע עבירות מין בקטין מתחת לגיל 14, לבין קטין בין גיל 14 לגיל 16 ולבין קטין בגיל 16 עד גיל 18. מטבע הדברים, ככל שהקטין, נפגע עבירת המין, צעיר יותר כך היחס והעונש הצפוי למבצע העבירה חמור יותר.

כאשר מדובר באקט מיני עם קטין שלכאורה נעשה בהסכמה, להבדיל מתקיפה מינית וקיום יחסים בכפייה, על הקטין להיות בגיל ההסכמה כדי שהאקט יחשב לחוקי. בישראל זהו גיל 16 וזאת על מנת להגן על קטינים מפני פגיעה וניצול חוסר בשלותם הנפשית.

קיים מגוון של עבירות מין בדרגות חומרה משתנות ועם רמת ענישה בהתאם, כפי שנסביר מיד.

אונס קטין / קטינה

סעיף 345 לחוק העונשין קובע שאונס הינו בעילת אשה שלא בהסכמתה, או בהסכמה שהושגה ממנה במרמה, או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה שלה, או תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה. העונש על כך הנו 16 שנות מאסר.

ברם, כאשר מדובר בבעילת קטינה שטרם מלאו 14 שנים, הדבר יוגדר כאונס, וזאת גם אם הוא נעשה בהסכמתה והעונש על כך יהיה אף הוא 16 שנות מאסר.

במידה ומדובר בבעילה של קטינה מעל גיל 14 ועד לגיל 16, ובעילתה בוצעה ללא הסכמתה החופשית, או בהסכמה שהושגה במרמה, או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה שלה או היותה חולה בנפשה או לוקה בשכלה, אזי המדובר בביצוע אונס בנסיבות מחמירות, שהעונש עליו מוחמר ל- 20 שנות מאסר. בנוסף, מי שאנס קטינה בת משפחה צפוי אף הוא לעונש מאסר של 20 שנה.

מעשה סדום בקטין / קטינה

סעיף 347(ב) לחוק העונשין קובע שביצוע מעשה סדום בנסיבות המפורטות בסעיף 345 דינו כאונס. אולם, מי שביצע מעשה סדום כזה בקטין בן משפחה צפוי ל-20 שנות מאסר, כאמור בסעיף 351(א) לחוק.

בנוסף, סעיף347(א)(1) לחוק העונשין קובע שהעונש על ביצוע מעשה סדום במי שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 16 שנים, או במי שמלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים ותוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינו 5 שנות מאסר.

סעיף 347(א)(2) לחוק העונשין גם קובע חזקה לעניין ניצול יחסי התלות, לפיה במידה ומעשה הסדום נעשה על ידי מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה, במהלך התקופה שבה ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, אזי יראו את אותו מטפל כמי שעשה את מעשה הסדום תוך ניצול יחסי תלות, למעט במקרה בו מעשה הסדום נעשה לפני תחילתו של הטיפול הנפשי ובמסגרת קשר זוגי.

יחד עם זאת, סעיף 353 לחוק העונשין קובע שמי שנאשם בביצוע עבירת מעשה סדום לפי סעיף 347(א) לחוק, יוכל להתגונן בכך שהבדל הגילים בינו לבין הקטין אינו עולה על שלוש שנים, וזאת אם הקטין הסכים למעשה והמעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם.

בעילה אסורה בהסכמה

בעילה אסורה בהסכמה מתייחסת בדרך כלל למצבים של קיום יחסי המין בין בוגר לקטינה מתחת לגיל 16, שמוגדר כגיל ההסכמה החוקית לקיום יחסי מין בישראל.

סעיף 346(א) לחוק העונשין קובע עונש מאסר של 5 שנים למי שבעל קטינה שהינה בין גיל 14 לגיל 16 ושאינה נשואה לו, או מי שבעל קטינה שהינה בין גיל 16 לגיל 18, וזאת תוך ניצול יחסי תלות או מרות, או תוך הבטחת שווא לנישואין.

אם הבעילה נעשתה על ידי מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מתחזה לכך, ותוך כדי הטיפול, הבעילה תיחשב לניצול יחסי מרות, למעט במקרה בו הבעילה נעשתה לפני התחלת הטיפול, ובמסגרת קשר זוגי.

עם זאת, סעיף 353 לחוק העונשין קובע שנאשם בעבירה זו יוכל להתגונן בכך שהבדל הגילים בינו לבין הקטינה אינו עולה על 3 שנים, ובשעה שהקטינה הסכימה למעשה, והמעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם.

מעשה מגונה בקטין קטינה

מעשה מגונה הנו מעשה שבוצע באדם ללא הסכמתו לשם גירוי, סיפוק, או ביזוי מיניים, וזאת כאמור בסעיף 348(ו) לחוק העונשין. מדובר, למשל, בנגיעות באיזורים מוצנעים של הנפגע, התחככות מינית, נשיקות שלא בהסכמה ושלא על רקע חברי / משפחתי וכדומה.

העונש על ביצוע מעשה מגונה הנו בדרך כלל 3 שנות מאסר, אולם אם המעשה המגונה בוצע בקטין מעל גיל 14 ותוך ניצול יחסי מרות או תלות, העונש הנו 4 שנים.

אם המעשה המגונה בוצע בקטין שטרם מלאו לו 14 שנים ואף בהסכמתו, העונש הנו 7 שנות מאסר.

אם עבירת מעשה מגונה התבצעה בקטין שטרם מלאו לו 16 שנים וזאת שלא בהסכמתו, או בהסכמה שהושגה במרמה או תוך ניצול מצבה הנפשי / שכלי, העונש הנו 10 שנות מאסר.

סעיף 349 לחוק העונשין קובע שביצוע מעשה מגונה בפומבי, בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, כגון התערטלות וחשיפת איברים מוצנעים, או ביצוע מעשה מגונה בכל מקום שהוא תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו מאסר שנה.

ביצוע מעשה מגונה בכל מקום בפני אדם שטרם מלאו לו 16 שנים, צפוי לעונש חמור יותר, של 3 שנות מאסר.

סוגיית ההתיישנות של עבירות מין בקטינים

בשל הקושי המוגבר של קטינים נפגעי עבירות מין להתלונן על העבירות שבוצעו בהן, החליט המחוקק להאריך באופן משמעותי את תקופת ההתיישנות של עבירות מין שבוצעו בקטינים וזאת במסגרת סעיף 354 לחוק העונשין.

סעיף זה קובע שתקופת ההתיישנות לגבי עבירות המין הבאות שבוצעו בקטינים, תחל רק עם הגיעו של הקטין קורבן העבירה לגיל 28:

  • עבירת מין שבוצעה בקטין בן משפחה, לפי סעיף 351 לחוק העונשין.
  • עבירת מין שביצע אחראי על קטין בקטין שאינו בן משפחתו, שהינה אחת מהעבירות הבאות: עבירת אונס לפי סעיף 345 לחוק עונשין, בעילה אסורה בהסכמה של קטינה לפי סעיף 346(א) לחוק, מעשה סדום לפי סעיף 347(א) או (ב) לחוק, ומעשה מגונה לפי סעיף 348(א), (ב), (ג1) או (ד) לחוק.

לפיכך, אם לדוגמא מדובר בעבירת אונס שבוצעה בקטין, שהנה עבירת פשע אשר מתיישנת תוך 10 שנים, אזי תקופת ההתיישנות על עבירה זו תתחיל רק כאשר הקטין יגיע לגיל 28 שנים, כך שעבירה זו תתיישן למעשה רק כאשר הקטין יגיע לגיל 38 שנים.

הצורך בייצוג משפטי של עורך דין מנוסה

עבירות המין בכלל ועבירות מין בקטינים בפרט מהוות את הסמן הקיצוני בספר החוקים ומי שמורשע בעבירות מין צפוי לעונשי מאסר כבדים ביותר ולכתם שילווה אותו לכל ימי חייו.

לכן, אם נודע לך כי הנך חשוד בביצוע עבירות מין בקטינים [בדרך כלל מיד לאחד המעצר על ידי המשטרה] חשוב שתפנה לעורך דין פלילי מנוסה, שיוכל לייצג אותך כבר משלביה הראשונים של החקירה ולאורכם של ההליכים הפליליים הצפויים בעניין.

חשוב לציין כי לכל חשוד בביצוע עבירה פלילית עומדת הזכות החוקית לייצוג משפטי ובמקרים של חשדות לביצוע עבירות חמורות כאמור, חשוב מאד לממש את הזכות הבסיסית לייצוג משפטי, כבר בעת פתיחת החקירה כנגדך ולפני מסירת גרסה ראשונית לחוקרי המשטרה.

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר 24 שעות ביממה!


תאריך: 16/08/2020 14:18TEST