עורך דין פלילי
סיוע בענייני פלילים 24 שעות ביממה!

הסתבכת בפליליפ? עו"ד פלילי זמין

להתייעצות אישית 072-336-0520

*ייעוץ משפטי בפלילים 24 שעות ביממה

x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

פניה לקבלת ייעוץ משפטי בענייני פלילים 072-336-0520 072-336-0520
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

תוצאות בדיקת הינשוף אינן סוף דבר!

תאריך: 10/10/2017 08:35   מחבר: עורך דין תעבורה

כידוע, לשיכור אסור בתכלית האיסור לנהוג ברכב, כאשר אחת הדרכים הקבועות בחוק לצורך ההגדרה מיהו שיכור, בצד בדיקת דם, הינה בדיקה באמצעות מכשיר הינשוף, אשר נועד למדידת כמות האלכוהול בגוף האדם באמצעות נשיפה.

עקרונית, תקנה 169א לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 קובעת כי שיכור הינו מי שיימצאו בו מעל 240 מק"ג אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף לתוך מכשיר הינשוף. אולם, במסגרת הליך עפ"ת מס' 25457-04-10 מדינת ישראל נגד עוזרי, אשר התנהל בפני בית המשפט המחוזי בירושלים, נקבע כי מכשיר הינשוף הינו ככלל מכשיר אמין, אך עקב סטיית התקן שתיתכן בתוצאותיו, יש להעמיד את הרף המינימלי להגשת אישום בנהיגה בשכרות על 290 מק"ג אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף.

יחד עם זאת, במידה ומדובר בנהג חדש, או נהג שטרם מלאו לו 24 שנים, או נהג ברכב ציבורי, או נהג ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3,500 קילוגרם, אז בהתאם לסעיף 64ב לפקודת התעבורה (נוסח חדש), הנהג יוגדר כשיכור במידה ובדמו יימצאו מעל 50 מק"ג (!) אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף.

כיצד פועל מכשיר הינשוף?

מכשיר הינשוף הינו מכשיר שמיוצר במקור על ידי חברה גרמנית, אולם באב-הטיפוס של המכשיר הספציפי שבשימוש משטרת ישראל נעשו התאמות שונות לפי דרישת המשטרה. המכשיר מטופל ומתוחזק על ידי המעבדה של משטרת ישראל.

במסגרת בדיקת הינשוף, הנבדק נושף אוויר מריאותיו אל צינורית אשר מחוברת למכשיר, באמצעות פּיה סטרילית. האוויר נכנס אל תא מדידה, שם האוויר מחומם ונמדד על ידי שני חיישנים:

תוצאות בדיקת הינשוף מתקבלות באמצעות פלט מודפס שהמכשיר מנפיק.

איך מתבצעת בדיקת הינשוף?

בתחילה, השוטר שעצר את כלי הרכב יבקש מהנהג לבצע בדיקת נשיפון פשוטה, אשר בודקת האם יש אינדיקציה כלשהי לאלכוהול בגופו. מכשיר הנשיפון הינו מכשיר חד פעמי, פשוט מאוד, המורכב משקית פלסטיק ופיית פלסטיק, אשר ממצאיו אינם קבילים כלל בבית המשפט, להבדיל ממצאי בדיקת הינשוף.

במידה ובדיקת הנשיפון הראתה שאכן יש אינדיקציה לקיום אלכוהול בגוף, יבקש השוטר מהנהג לעבור גם את הבדיקה באמצעות מכשיר ינשוף.

בהתאם להנחיות לביצוע בדיקת הינשוף, השוטר ידרוש מהנהג להישאר לידו במשך 15 דקות במהלכן הוא יידרש לא לאכול, לא לשתות, לא להקיא ולא לעשן. במידה ואחד הדברים הללו בכל זאת אירע ולדוגמא, במידה והנהג הקיא באופן ספונטני ומבלי שהייתה לו שליטה על כך, יש להמתין שוב 15 דקות נוספות.

בחלוף אותן 15 דקות, הנהג יתבקש על ידי השוטר לשאוף אוויר כדי למלא את ריאותיו ולנשוף את האוויר אל תוך פיית המכשיר. כעבור 120 שניות הנהג יתבקש לעשות זאת שוב. לאחר מכן יוציא המכשיר את פלט הנייר עם תוצאות הבדיקה.

עם קבלת תוצאות הבדיקה, על השוטר לערוך דו"ח אשר מפרט את עריכת הבדיקה, מקום הבדיקה ונסיבותיה ולמסור את הדו"ח לנהג הנבדק, כאמור בסעיף 64ג לפקודת התעבורה. דו"ח זה ישמש אף הוא ראיה במהלך המשפט, במידה ויתנהל כזה כנגד הנהג. לכן חשוב לוודא כי הפרטים אשר השוטר רשם בו הינם אכן מדוייקים ונאמנים למציאות.

התנאים לקבילות ממצאי בדיקת מכשיר הינשוף

על מנת שתוצאות בדיקת הינשוף אשר מתקבלות באמצעות הפלט המודפס תיחשבנה לאמינות וקבילות בפני בית המשפט, יש לעמוד, בין היתר, בתנאים המצטברים הבאים:

במידה ובדיקת הינשוף נערכה שלא בהתאם להנחיות הללו, ניתן יהיה לטעון בבית המשפט כי ממצאיה אינם קבילים ועל כן אין להרשיע את הנהג בביצוע עבירת נהיגה בשכרות.

בנוסף, בהתאם לסעיף 62ב(ב2) לפקודת התעבורה, על השוטר להודיע לנהג קודם לכן מהי מטרת נטילת הדגימה באמצעות מכשיר הינשוף, לבקש ממנו את הסכמתו לבדיקה ולהסביר לו את המשמעות המשפטית של הסירוב לערוך את הבדיקה.

שכן, סעיף 64ד לפקודת התעבורה קובע כי נהג שסירב לערוך את בדיקת הינשוף לפי דרישת שוטר, ייחשב אוטומטית כנהג שעבר עבירה של נהיגה בשכרות כאמור בסעיף 62(3) לפקודה. אולם, במידה והשוטר לא עמד בכל התנאים הללו, אז הנהג שסירב לערוך את הבדיקה לא ייחשב כמי שביצע את העבירה של נהיגה בשכרות.   

לאור האמור לעיל, במידה והנך חשוד בביצוע עבירת נהיגה בשכרות, מומלץ מאד להתייעץ עם עורך דין בקי ומנוסה בדיני תעבורה, אשר יבדוק האם קיימות לזכותך נסיבות שמזכות מביצוע העבירה, לרבות בשל אי קיום ההנחיות בדבר עריכת בדיקת ינשוף שממצאיה קבילים בבית המשפט או במידה והשוטר שעצר אותך לא פעל בהתאם לסעיף 62ב(ב2) לפקודת התעבורה.

שאלות נוספות? פנה/י אלינו: 072-3360520

הסתבכת בענייני פלילים? אתר Felony מאפשר ליצור קשר עם עו"ד שלמה כהן עורך דין פלילי 24 שעות ביממה!